Sökning: "sociala positioner"

Visar resultat 1 - 5 av 31 avhandlingar innehållade orden sociala positioner.

 1. 1. Att göra hiphop : En studie av musikpraktiker och sociala positioner

  Detta är en avhandling från Malmö : Universus Academic Press

  Författare :Andrea Dankić; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Practice; knowledge; creativity; hip-hop; popular music; ethnography; authenticity; intersectionality; musicking; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : This dissertation explores music-making processes within the genre of Swedish hip-hop during the first half of the 2010s. Hip-hop is often associated with strong notions about authenticity based both on musical tradition regarding style and aesthetics, as well as social categories such as race, gender, class and place. LÄS MER

 2. 2. Identity, Old(er) Age and Migrancy A Social Constructionist Lens

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Laura Machat-From; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; identity; migrancy; old age; older migrants; social constructionism; ethnicity; ageing; identity categories; social positions; identity negotiation; identitet; invandrarskap; hög ålder; utrikesfödda äldre; äldre invandrare; socialkonstruktionism; etnicitet; åldrande; identitetskategorier; sociala positioner; identitetsförhandling;

  Sammanfattning : ldentity research in relation to ethnicity and migration has tended to focus an younger people whilst identity research in relation to ageing and old(er) age has not focused an migrants. This inadvertent mutual neglect has led to a lack of identity research that examines the identity categories of old(er) age and migrancy together, a lacuna that this dissertation aims to redress. LÄS MER

 3. 3. At være døende hjemme ? hverdagsliv og idealer

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Mette Raunkiær; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social changes; diskurser; ’den goda döden’; vardagsliv; anhöriga; hemsjukvård; obotligt sjuka döende; Döden i hemmet; social discourses; ?the good death?; everyday life; community nurses; next-of-kin; relatives; dying; Home death; terminally ill; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : The dissertation deals with two part-studies. The main focus is a field study the purpose of which is to understand incurable disease and death as hands-on experiences at the player's level. With the aid of observations and interviews, nine dying people, relatives and community nurses are followed in the families? homes over time. LÄS MER

 4. 4. Den anfrätta stammen : Nils von Hofsten, eugeniken och steriliseringarna 1909-1963

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv

  Författare :Maria Björkman; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History of science; history of eugenics; social networks; gender contract; biopolitics; biopower; masculinity; expertise; Vetenskapshistoria; eugenikhistoria; sociala nätverk; maskulinitet genus kontrakt; biopolitik; biomakt; expertis; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Zoologen Nils von Hofsten (1881-1967) var en av de mest inflytelserika personerna i Sverige på områdena eugenik och steriliseringar. I denna avhandling belyses detta inflytande, som sträckte sig över närmare femtio år. LÄS MER

 5. 5. Barns och ungdomars bilder av poliser En studie i två lokala sammanhang

  Detta är en avhandling från Kalmar, Växjö : Linneúniversitetet

  Författare :Charlotte Lebeda Henriksson; Linnéuniversitetet.; Linnéuniversitetet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ungdomar; polisbilder; föreställningar; erfarenheter; förväntningar; kultursociologi; maktordning; habitus; symboliskt kapital; sociala konstruktioner; socialt arbete; Poliskunskap; Poliskunskap; Socialt arbete; Social Work; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : SammanfattningI fokus för denna licentiatuppsats är barns och ungdomars bilder av poliser. Syftet är att beskriva dessa bilder och placera dem i en senmodern samhällelig kontext. LÄS MER