Sökning: "ageing"

Visar resultat 1 - 5 av 464 avhandlingar innehållade ordet ageing.

 1. 1. Avoiding ageing Surface degradation of commercial electrode materials in lithium-ion batteries

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Erik Björklund; Uppsala universitet.; [2019]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Li-ion battery; Ageing; Photoelectron spectroscopy; Nickel Manganese Cobalt Oxide;

  Sammanfattning : The battery market today expands rapidly, not least for electric vehicles. But to compete against the combustion engine, the cost of batteries must be reduced. After years of usage, the batteries degrade and need to be exchanged, increasing the cost over the vehicle lifecycle. LÄS MER

 2. 2. Ageing of Asphalt Mixtures Micro-scale and mixture morphology investigation

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Prabir Kumar Das; KTH.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Ageing; Aggregate packing; Atomic force microscopy; Asphalt mixture; Bitumen; Diffusion; Finite element analysis; Gradation; Micro-structure; Mixture morphology; Oxidative ageing; Surface ageing;

  Sammanfattning : There are many variables that affect the viscoelastic properties of asphalt mixtures with time, among which age hardening may be considered one of the important ones. Age hardening of asphalt mixtures is an irreversible process, which contributes to a reduction of the durability of pavements and eventually increases the maintenance cost. LÄS MER

 3. 3. Ageing well mobile ICT as a tool for empowerment of elderly people in home health care and rehabilitation

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Anita Melander-Wikman; Luleå tekniska universitet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physiotherapy; Sjukgymnastik;

  Sammanfattning : The ageing of Europe's population is a crucial challenge for the 21st century. Today, the mean life expectancy in Sweden is 83 years for women and 78 for men. Ageing well is a frequently used process, describing the objectives of future elderly care and rehabilitation. LÄS MER

 4. 4. Economic Aspects of Ageing

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Paul Nystedt; Lund University.; Lunds universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; econometrics; Economics; Diffusion of Medical Technology; Social Networks; Time Allocation; Widowhood; Gender; Ageing; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik;

  Sammanfattning : This thesis concerns economic aspects of ageing and investigates incentives and outcomes related to this process. The thesis is a collection of five essays. An introductory chapter provides an overall economic perspective of ageing. LÄS MER

 5. 5. Konsten att leva längre : Föreställningar om livets förändring i handböcker 1700-1930

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson Bokförlag

  Författare :Janicke Andersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Högskolan i Halmstad.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social anthropology ethnography Social anthropology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialantrolopologi etnografi Socialantropologi; Ageing; normality; historical sociology; deviance; technologies of the self; nature; culture; science; medicine; health; prolongevity; Åldrande; normalitet; avvikande; självtekniker; natur; kultur; vetenskap; medicin; hälsa; prolongevitet; historisk-sociologi; Life-extension; ageing; governmetnality; discourse; åldrande; diskursanalys; diskurs om åldrande; livets förlängning;

  Sammanfattning : Ibland luras vi att tro att ålderdomen är ett nytt fenomen och att det är först nu i vår samtid som individer har möjlighet att uppnå hög ålder och bli riktigt gamla. Visst var det inte lika vanligt att människor blev riktigt gamla förr i tiden men åldringar fanns även då. LÄS MER