Sökning: "popular music"

Visar resultat 1 - 5 av 84 avhandlingar innehållade orden popular music.

 1. 1. Modeling Music Studies of Music Transcription, Music Perception and Music Production

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Anders Elowsson; KTH.; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Music Information Retrieval; MIR; Music; Music Transcription; Music Perception; Music Production; Tempo Estimation; Beat Tracking; Polyphonic Pitch Tracking; Polyphonic Transcription; Music Speed; Music Dynamics; Long-time average spectrum; LTAS; Algorithmic Composition; Deep Layered Learning; Convolutional Neural Networks; Rhythm Tracking; Ensemble Learning; Perceptual Features; Representation Learning;

  Sammanfattning : This dissertation presents ten studies focusing on three important subfields of music information retrieval (MIR): music transcription (Part A), music perception (Part B), and music production (Part C).In Part A, systems capable of transcribing rhythm and polyphonic pitch are described. LÄS MER

 2. 2. Musik- och kulturskolan i senmoderniteten reservat eller marknad?

  Detta är en avhandling från Malmö : Malmö Academy of Music

  Författare :Kristina Holmberg; Högskolan i Halmstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Music education; music; aesthetics; instrumental teaching; school; student; teacher; tradition; popular culture; discourse; discoursive psychology; Music Education; Musikpedagogik;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the education at Swedish community school of music and art. The aim of the study is to investigate how teachers at those schools talk about their own activities, and thereby also to explore, describe and analyse how the teaching is manifested. LÄS MER

 3. 3. The Printed Score as a Mediator of Musical Meaning Approaches to Music Notation in Western tonal music

  Detta är en avhandling från Malmö Academy of Music, Lund University

  Författare :Cecilia Hultberg; Lund University.; Lunds universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; notation as a cultural tool; music notation; music teachers’ education; instrumental training; apprentice education; teaching; Western tonal music; learning; musical literacy; agreed; Social sciences; Samhällsvetenskaper;

  Sammanfattning : Abstract Centering on notation is a characteristic of Western tonal music. The printed scores are expected to provide the necessary information on musical expression. In this study, strategically selected contemporary musicians’ ways of under-standing the printed scores are investigated. LÄS MER

 4. 4. Från guidad visning till shopping och förströdd tillägnelse: moderniserade villkor för ungdomars musikaliska lärande

  Detta är en avhandling från Malmö Academy of Music, Lund University

  Författare :Claes Ericsson; Högskolan i Halmstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Musicology; group conversations; learning in school and in leisure time; modernity; adolescents; teaching; Music; learning; Pedagogy and didactics; musikvetenskap; pedagogik; didaktik; Musikvetenskap; Pedagogik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under 1990-talet har från olika håll ställts krav på ett ökat elevinflytande över innehåll och arbetsformer i den allmänna skolan. Dessa krav har dels kommit från eleverna själva, dels kommit till uttryck i olika styrdokument. LÄS MER

 5. 5. Musikelever på gymnasiets estetiska program. En studie av elevernas bakgrund, studiegång och motivation

  Detta är en avhandling från Malmö Academy of Music, Lund University

  Författare :Maria Karlsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Musikvetenskap; Musicology; SEM; gender; autonomy; achievement behaviour; goal orientation; self perception; attribution; motivation; Music; high school; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : In previous studies research on motivation in education has tended to be focused on attribution (perceived causes of success and failure), self perception, goal orientation and autonomy. This thesis aims to describe the background and schooling of music students and to measure their motivation for music education. LÄS MER