Sökning: "Biblioteks- och informationsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 180 avhandlingar innehållade orden Biblioteks- och informationsvetenskap.

 1. 1. Facilitating collaboration : exploring a socio-technical approach to the design of a collaboratory for Library and Information Science

  Författare :Monica Lassi; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; scientific collaboration; collaboratories; information sharing; socio-technical design; think aloud methods; prototyping; interaction design; computer supported cooperative work; CSCW; social actors; Library and Information Science; LIS; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap; scientific collaboration;

  Sammanfattning : The thesis explores the potential of one way of facilitating and stimulating collaboration in Library and Information Science (LIS), through a specific scientific collaboration activity: creating, sharing and reusing data collection instruments, such as interview guides, questionnaires, and observation protocols. The four studies reported in the thesis can be read as a linear narrative, each study building on the previous and contributing to the following ones. LÄS MER

 2. 2. Lärarstudenters digitala studievardag : Informationslitteracitet vid en förskollärarutbildning

  Författare :Fredrik Hanell; Kultur och Samhälle Informationspraktiker: Kommunikation; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Information Literacy; Information Sharing; Teacher Education; Digital Media; Digitalisation; Socio-cultural theory; Identity; Netnography; Policy Analysis; Information Studies; Informationslitteracitet; Medie- och informationskunnighet; informationsdelning; Lärarutbildning; Digitala medier; Digitalisering; Socio-kulturell teori; Identitet; Policyanalys; Etnografi; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap; Information Literacy;

  Sammanfattning : This dissertation reports on an investigation into how digital tools are used, negotiated and given meaning in Swedish pre-school teacher education. The overall aim has been to create a deeper understanding of how students’ information literacies are enacted when digital tools are used and appropriated in the daily life at a pre-school teacher education, in relation to conceptions of the digitalisation of teacher education in national policy. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering och folkbibliotek : En studie av utvärderingens teori och praktik med exempel från folkbibliotekens förändrings- och utvecklingsprojekt

  Författare :Angela Zetterlund; Alger Klasson; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; utvärdering; bibliotek; lokalt utvecklingsarbete; fallstudie; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Identitet och förändring : en studie av ett universitetsbibliotek och dess självproduktion

  Författare :Gunnel Hessler; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; organisational change; organisational identity; university library; library techniques; systems theory; cybernetics; autopoiesis; self-reproduction; qualitative research; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING I organisationers och inte minst biblioteks sätt att förhålla sig till förändring och utveckling kan genom den litteratur som presenterats flera olika krafter i denna process urskiljas. I ett växande medvetande om omvärlden och dess accelererande dynamik och inverkan på biblioteksorganisationens framtid, har en vilja för större öppenhet gentemot denna utvecklats. LÄS MER

 5. 5. Om folkbibliotekens ideologiska identitet : en diskursstudie

  Författare :Joacim Hansson; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Book and library history; Bok- och bibliotekshistoria; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER