Sökning: "Biblioteks- och informationsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 159 avhandlingar innehållade orden Biblioteks- och informationsvetenskap.

 1. 1. Identitet och förändring en studie av ett universitetsbibliotek och dess självproduktion

  Detta är en avhandling från Borås: Valfrid

  Författare :Gunnel Hessler; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; organisational change; organisational identity; university library; library techniques; systems theory; cybernetics; autopoiesis; self-reproduction; qualitative research; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING I organisationers och inte minst biblioteks sätt att förhålla sig till förändring och utveckling kan genom den litteratur som presenterats flera olika krafter i denna process urskiljas. I ett växande medvetande om omvärlden och dess accelererande dynamik och inverkan på biblioteksorganisationens framtid, har en vilja för större öppenhet gentemot denna utvecklats. LÄS MER

 2. 2. Bibliotekarien om yrkets tidiga innehåll och utveckling

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Bertil Jansson; Linnéuniversitetet.; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap; library history; Librarians; librarianship; renaissance librarianship; library professions; library work; Bibliotekshistoria; bibliotekarie; profession; biblioteksarbete; librarians;

  Sammanfattning : This thesis is about librarians and librarianship. Questions asked in the thesis are how the librarianship developed between 1475 and 1780 and what the core and the main tasks of the profession were. There is also the question whether the profession is built on a common basis to rely on and if it is characterized by unique knowledge. LÄS MER

 3. 3. Informationsstrategier och yrkesidentiteter : en studie av sjuksköterskors relation till fackinformation vid arbetsplatsen

  Detta är en avhandling från Borås : Valfrid

  Författare :Olof Sundin; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; nurses; information storage; education; nursing research; medical informatics; information services; information retrieval; nursing; sjuksköterskor; sverige; facklitteratur; informationsförsörjning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Utvärdering och folkbibliotek : En studie av utvärderingens teori och praktik med exempel från folkbibliotekens förändrings- och utvecklingsprojekt

  Detta är en avhandling från Göteborg : Valfrid

  Författare :Angela Zetterlund; Högskolan i Borås.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap; utvärdering; bibliotek; lokalt utvecklingsarbete; fallstudie;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Klassifikation, bibliotek och samhälle : En kritisk hermeneutisk studie av "Klassifikationssystem för svenska bibliotek"

  Detta är en avhandling från Göteborg : Valfrid/Göteborgs Univ

  Författare :Joacim Hansson; Växjö universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Library and information science; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Biblioteks- och informationsvetenskap; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER