Sökning: "Biblioteks- och informationsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 183 avhandlingar innehållade orden Biblioteks- och informationsvetenskap.

 1. 1. Facilitating collaboration : exploring a socio-technical approach to the design of a collaboratory for Library and Information Science

  Författare :Monica Lassi; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; scientific collaboration; collaboratories; information sharing; socio-technical design; think aloud methods; prototyping; interaction design; computer supported cooperative work; CSCW; social actors; Library and Information Science; LIS; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap; scientific collaboration;

  Sammanfattning : The thesis explores the potential of one way of facilitating and stimulating collaboration in Library and Information Science (LIS), through a specific scientific collaboration activity: creating, sharing and reusing data collection instruments, such as interview guides, questionnaires, and observation protocols. The four studies reported in the thesis can be read as a linear narrative, each study building on the previous and contributing to the following ones. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering och folkbibliotek : En studie av utvärderingens teori och praktik med exempel från folkbibliotekens förändrings- och utvecklingsprojekt

  Författare :Angela Zetterlund; Alger Klasson; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; utvärdering; bibliotek; lokalt utvecklingsarbete; fallstudie; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Identitet och förändring : en studie av ett universitetsbibliotek och dess självproduktion

  Författare :Gunnel Hessler; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; organisational change; organisational identity; university library; library techniques; systems theory; cybernetics; autopoiesis; self-reproduction; qualitative research; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING I organisationers och inte minst biblioteks sätt att förhålla sig till förändring och utveckling kan genom den litteratur som presenterats flera olika krafter i denna process urskiljas. I ett växande medvetande om omvärlden och dess accelererande dynamik och inverkan på biblioteksorganisationens framtid, har en vilja för större öppenhet gentemot denna utvecklats. LÄS MER

 4. 4. Lärarstudenters digitala studievardag : Informationslitteracitet vid en förskollärarutbildning

  Författare :Fredrik Hanell; Kultur och Samhälle Informationspraktiker: Kommunikation; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Information Literacy; Information Sharing; Teacher Education; Digital Media; Digitalisation; Socio-cultural theory; Identity; Netnography; Policy Analysis; Information Studies; Informationslitteracitet; Medie- och informationskunnighet; informationsdelning; Lärarutbildning; Digitala medier; Digitalisering; Socio-kulturell teori; Identitet; Policyanalys; Etnografi; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap; Information Literacy;

  Sammanfattning : This dissertation reports on an investigation into how digital tools are used, negotiated and given meaning in Swedish pre-school teacher education. The overall aim has been to create a deeper understanding of how students’ information literacies are enacted when digital tools are used and appropriated in the daily life at a pre-school teacher education, in relation to conceptions of the digitalisation of teacher education in national policy. LÄS MER

 5. 5. Om folkbibliotekens ideologiska identitet : en diskursstudie

  Författare :Joacim Hansson; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Book and library history; Bok- och bibliotekshistoria; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER