Sökning: "Biblioteks- och informationsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 175 avhandlingar innehållade orden Biblioteks- och informationsvetenskap.

 1. 1. Informationsstrategier och yrkesidentiteter : en studie av sjuksköterskors relation till fackinformation vid arbetsplatsen

  Författare :Olof Sundin; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; nurses; information storage; education; nursing research; medical informatics; information services; information retrieval; nursing; sjuksköterskor; sverige; facklitteratur; informationsförsörjning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Utvärdering och folkbibliotek : En studie av utvärderingens teori och praktik med exempel från folkbibliotekens förändrings- och utvecklingsprojekt

  Författare :Angela Zetterlund; Alger Klasson; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; utvärdering; bibliotek; lokalt utvecklingsarbete; fallstudie; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Identitet och förändring : en studie av ett universitetsbibliotek och dess självproduktion

  Författare :Gunnel Hessler; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; organisational change; organisational identity; university library; library techniques; systems theory; cybernetics; autopoiesis; self-reproduction; qualitative research; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING I organisationers och inte minst biblioteks sätt att förhålla sig till förändring och utveckling kan genom den litteratur som presenterats flera olika krafter i denna process urskiljas. I ett växande medvetande om omvärlden och dess accelererande dynamik och inverkan på biblioteksorganisationens framtid, har en vilja för större öppenhet gentemot denna utvecklats. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av kvalitet : en studie av diskursen om statens stöd till ny, svensk skönlitteratur 1975-2009

  Författare :Linnéa Lindsköld; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; support scheme for literature; literature policy; quality; legitimacy; discourse; library and information science; cultural policy; policy analysis; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore the conceptions of aesthetic quality used in Swedish literature policy through a study of the discourse of the state support to new, Swedish fiction 1975-2009. This support scheme is a quality-based retrospective grant, introduced in 1975, aiming to guarantee the quality and versatility of book publishing. LÄS MER

 5. 5. Automated Subject Classification of Textual Documents in the Context of Web-Based Hierarchical Browsing

  Författare :Koraljka Golub; Institutionen för elektro- och informationsteknik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Dewey Decimal Classification; Engineering Information; hierarchical browsing; controlled vocabularies; thesauri; classification schemes; Automated classification; subject classification; Artificial intelligens; Artificiell intelligens; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : With the exponential growth of the World Wide Web, automated subject classification has become a major research issue. Organizing web pages into a hierarchical structure for subject browsing has been gaining more recognition as an important tool in information-seeking processes. LÄS MER