Sökning: "vardagsliv"

Visar resultat 1 - 5 av 89 avhandlingar innehållade ordet vardagsliv.

 1. 1. Att studera digitala artefakter i människors vardagsliv

  Detta är en avhandling från Umeå : Informatik

  Författare :Annakarin Nyberg; Erik Stolterman; Britt Östlund; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Digital artefakt; vardagsliv; upplevelser; kvalitativ metod; förhållningssätt; handlingsstrategi; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Informatics; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informatik;

  Sammanfattning : Avhandlingen huvudsakliga syfte är att undersöka människors förhållningssätt till digitala artefakter i vardagslivet, hur förhållningssätten tar form och hur de formar hur vi använder digitala artefakter. Avhandlingens andra syfte är att utforska metodologiska tillvägagångssätt som kan bidra till att skapa förståelse för frågor om människors förhållningssätt till digitala artefakter i vardagen. LÄS MER

 2. 2. Vardagsliv och boendestöd En studie om människor med psykiska funktionshinder

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, Stockholms universitet

  Författare :Gunnel Andersson; Anna-Lena Lindquist; Alain Topor; Tommy Svensson; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; psychiatric disabilities; everyday life; community-based social support; social network; time-geography; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : In the wake of deinstitutionalization, people with psychiatric disabilities are, to a great extent, living in the community. In this thesis everyday life of people with psychiatric disabilities, living in independent housing with community-based social support to manage their daily life, is investigated. LÄS MER

 3. 3. Tiden i senmodernt vardagsliv En rollteoretisk analys av hushållens livsformer

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Uffe Enokson; Tapio Salonen; Bengt Starrin; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Tid; pengar; lokalsamhälle; utanförskap; stress; ohälsa; tidrik; tidfattig; sociala nätverk; sociala roller; arbetsmarknad; teoriutveckling; livsformer; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Tiden i senmodernt vardagsliv utgör en teoretisk fördjupning av den tidigare utgivna rapporten Tid, pengar och sociala nätverk (2005). Där undersöks klyftorna mellan tidrika och tidfattiga levnadsförhållanden. LÄS MER

 4. 4. Samkönad tvåsamhet vardagsliv och heteronormativa praktiker

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Anna Norberg; Diana Mulinari; Lars Dahlgren; Tina Mattsson; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; same sex relationships; heteronormativity; gender studies; lesbian and gay studies; non-heterosexual relations; family; intimacy; gender equality discourse; household labour; class; everyday discrimination; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This study explores how same sex couples in Sweden, a country with strong gender equality policies and discourses understand their lives and relationships. Central to the study is the analysis of the tensions between a public discourse favoring openness for lesbians, gays, and bisexuals and a lack of acknowledgment of non-heterosexual family practices; as well as the tensions between gender equality policies and discourses and the specific construction of same sex couples. LÄS MER

 5. 5. Aspergern, det är jag En intervjustudie om att leva med Asperger syndrom

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Gunvor Larsson Abbad; Ann-Christin Cederborg; Mikael Heimann; Tomas Tjus; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Asperger syndrome; everyday life; diagnosis; close relationships; selfimage; normality; empowerment; Asperger syndrom; vardagsliv; diagnos; nära relationer; självbild; normalitet; empowerment; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning;

  Sammanfattning : The overall purpose of this interview-study is to increase the knowledge and understanding of persons with Asperger syndrome. For each participant has common and unique aspects been described. The ambition has been to illuminate their perspective of their situation in life and develop the understanding of their quality of life. LÄS MER