Sökning: "vardagsliv"

Visar resultat 1 - 5 av 95 avhandlingar innehållade ordet vardagsliv.

 1. 1. Radio : Vardagsliv tillsammans med ett massmedium

  Författare :Elin Franzén; Barbro Blehr; Sverker Hyltén-Cavallius; Alf Arvidsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Radio; media use; everyday life; ethnography; phenomenology; Radio; mediebruk; vardagsliv; etnografi; fenomenologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : This thesis examines the radio medium as a phenomenon of experience. The perspective relates to phenomenological philosophy, dealing with human knowledge as an ongoing intentional relationship with the world: to experience is to grasp things such as they appear to the subjective consciousness. LÄS MER

 2. 2. Att studera digitala artefakter i människors vardagsliv

  Författare :Annakarin Nyberg; Erik Stolterman; Britt Östlund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Digital artefakt; vardagsliv; upplevelser; kvalitativ metod; förhållningssätt; handlingsstrategi; Informatics; Informatik;

  Sammanfattning : Avhandlingen huvudsakliga syfte är att undersöka människors förhållningssätt till digitala artefakter i vardagslivet, hur förhållningssätten tar form och hur de formar hur vi använder digitala artefakter. Avhandlingens andra syfte är att utforska metodologiska tillvägagångssätt som kan bidra till att skapa förståelse för frågor om människors förhållningssätt till digitala artefakter i vardagen. LÄS MER

 3. 3. Vardagsliv och boendestöd : En studie om människor med psykiska funktionshinder

  Författare :Gunnel Andersson; Anna-Lena Lindquist; Alain Topor; Tommy Svensson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :psychiatric disabilities; everyday life; community-based social support; social network; time-geography; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : In the wake of deinstitutionalization, people with psychiatric disabilities are, to a great extent, living in the community. In this thesis everyday life of people with psychiatric disabilities, living in independent housing with community-based social support to manage their daily life, is investigated. LÄS MER

 4. 4. Involved Parenthood : Everyday Lives of Swedish Middle-Class Families

  Författare :Lucas Forsberg; Karin Aronsson; Helle Rydstrøm; Annette Lareau; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Childcare; family life; home-school relations; homework; household work; parenthood; subjectivity; gender; ethnography; video-based observations; Föräldraskap; familjeliv; hushållsarbete; barnomsorg; hem-skolarelationer; läxor; normer; subjektivitet; genus; etnografi; videoobservationer; Children; Barn;

  Sammanfattning : The dissertation studies how 16 Swedish middle-class parents understand and form their parenthood in everyday life. The focus is set on how they involve themselves in their children’s care and education, and how parental identities are negotiated in relation to cultural norms on parenthood. LÄS MER

 5. 5. Tiden i senmodernt vardagsliv : En rollteoretisk analys av hushållens livsformer

  Författare :Uffe Enokson; Tapio Salonen; Bengt Starrin; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Tid; pengar; lokalsamhälle; utanförskap; stress; ohälsa; tidrik; tidfattig; sociala nätverk; sociala roller; arbetsmarknad; teoriutveckling; livsformer; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Tiden i senmodernt vardagsliv utgör en teoretisk fördjupning av den tidigare utgivna rapporten Tid, pengar och sociala nätverk (2005). Där undersöks klyftorna mellan tidrika och tidfattiga levnadsförhållanden. LÄS MER