Sökning: "enklavisering"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet enklavisering.

  1. 1. Socialt medborgarskap och social delaktighet Lokala upplevelser bland unga kvinnor och män med utländsk bakgrund

    Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

    Författare :Helene Jacobson Pettersson; Jan Petersson; Aleksandra Ålund; Diana Mulinari; [2008]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; differentiated universalism; discrimination; social citizenship; social participation; social inclusion; young adults from migrant backgrounds.; ethnicity; lived citizenship; differentierad universalism; enklavisering; etnicitet; etnisk diskriminering; social delaktighet; subjektivt socialt medborgarskap; substantiella sociala rättigheter; unga vuxna med utländsk bakgrund; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

    Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore how young adults from ethnic minority backgrounds experience social citizenship and social participation. How do they understand their social rights and duties? What are the possibilities and obstacles for their social participation? Based on the background of different studies in Sweden, that usually focus on conditions in bigger cities, this study discusses social citizenship among ethnic minority youth in the context of a middle-sized Swedish town. LÄS MER