Sökning: "Freire"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet Freire.

 1. 1. Acoustic characterization of submarine geomorphological features in the Polar Oceans

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Geological Sciences, Stockholm University

  Författare :Francis Freire; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Marine glacial environments contain unique seafloor features resulting from the dynamic glacial processes. Studying these submarine geomorphological features can help us understand the glacial paleo-environments so that we can predict the likely responses of present day glaciers and ice sheets to future changes in the climate. LÄS MER

 2. 2. High Arctic submarine glaciogenic landscapes their formation and significance

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Geological Sciences, Stockholm University

  Författare :Francis Fletcher Freire; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; High Arctic; GrIS; marine geophysics; glaciogenic landscapes; ice streams; submarine slides; maringeologi; Marine Geology;

  Sammanfattning : This thesis is focused on studies of glacial and slope morphology in the high Arctic of western Greenland shelf and the Molloy Hole seafloor spreading area, based on high-resolution acoustic methods and other geophysical data. The main purpose is to improve our understanding of glacial dynamics and associated processes in the marginal region of a large marine-terminating ice sheet. LÄS MER

 3. 3. Snacka om (o)synlighet Familjeföretagarens nästa drag

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Henrietta Nilson; Linnéuniversitetet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; family business; invisibility; visibility; Freire; critical interactive method; dialogue.; Business administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to identify and understand the phenomena of invisibility and visibility ((in)visibility) in families' situation in family business. As (in)visibility are phenomena that surrounds us in our every day life and the consciousness about them is limited, a critical perspective is embraced. LÄS MER

 4. 4. Elevinflytande i lärandet

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Gunvor Selberg; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Denna avhandling syftar till att utveckla kunskap om elevinflytandets samvariation med lärandet. Fokus i studien är att undersöka vad som händer när elever har inflytande i sitt eget lärande och när elever har olika erfarenheter av sådant inflytande. LÄS MER

 5. 5. Folkbildning för demokrati : Colombianska kvinnors perspektiv på kunskap som förändringskraft

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Eva Nyberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; popular education; empowerment; participation; human rights; gender; citizenship; democratization;

  Sammanfattning : This thesis explores popular education as a tool for social change and democratization. The aim is to investigate the relation between popular education, empowerment and democratization by studying the meaning of a popular education project to women's life and participation in a local context. LÄS MER