Sökning: "Sociala förändringar"

Visar resultat 1 - 5 av 199 avhandlingar innehållade orden Sociala förändringar.

 1. 1. Tre perspektiv på förväntningar och förändringar i samband med införande av informationssystem

  Författare :Klas Gäre; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; implementering; IS; meningsskapande; makt; normer; interaktion; handlingsprogram; förhandlingar; förväntningar; förändringar; sociala processer; aktörer; handling; organisering; strukturisering; aktörsnätverk; Computer science; Datavetenskap; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem; Informatics; computer and systems science;

  Sammanfattning : Vad är det vi inte upptäcker i implementeringsprojekt? Varför? Vilka är skälen till oväntade och oplanerade konsekvenser? Det finns inga enkla samband mellan satsningar på IT och t ex produktivitet. För att bättre förstå dessa samband behövs begrepp och teorier för att beskriva dem. LÄS MER

 2. 2. I det sociala medborgarskapets skugga : Rätten till socialbidrag under 1980- och 1990-talen

  Författare :Håkan Johansson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; theory of social work; Social changes; social policy; social assistance; selectivism; universalism; social citizenship; social rights; Social problems and welfare; national insurance; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : Universalism, social rights and social citizenship are often considered as key concepts to describe the Swedish welfare state. However, in the beginning of the 1990s, the Swedish welfare state experienced a severe economic recession. LÄS MER

 3. 3. Ledningsfunktion i omvandling : Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen

  Författare :Maria Wolmesjö; Jan Petersson; Eric Olsson; Elisabeth Berg; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; theory of social work; Social changes; Social sciences; discourse; social work; decentralisation; self-managed work team; New Public Management; organisational reform; care of persons with disabilities; leadership; care of the elderly; management; care manager; Social problems and welfare; national insurance; Care and help to handicapped; Sociala förändringar; Samhällsvetenskaper; teorier om socialt arbete; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Handikappade; vård och rehabilitering; Ledarskap; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : During the 1990s many of the local authorities have been forced to reduce expenditure on the care of the elderly and people with disabilities, and many organisational changes have been carried out. New problems and their solutions are often related to leadership and management. LÄS MER

 4. 4. A society With or Without Drugs : Continuity and change in Drug Policies in Sweden and the Netherlands

  Författare :Dolf Tops; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; theory of social work; Social changes; Context; Social Control; Social problems; Drug Policy; Institutions; Sweden; the Netherlands; Social problems and welfare; national insurance; Social medicine; teorier om socialt arbete; Sociala förändringar; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Socialmedicin; samhällsmedicin;

  Sammanfattning : In debates about the Swedish and Dutch drug policies are usually positioned as opposites. The goal for the Swedish drug policy is to create a 'drug-free society'; while in the Netherlands a harm reduction approach prevails. LÄS MER

 5. 5. Beskyttelse af barndommen : Socialforvaltningers risikovurdering og indgreb

  Författare :Tine Egelund; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; history of child protection; power practices; family deviance; institutional expectations; Child protection; national insurance; organizational forms; professionalism; Social problems and welfare; theory of social work; child perspective; Social changes; child abuse and neglect research; teorier om socialt arbete; social välfärd; socialförsäkring; Sociala problem; Sociala förändringar;

  Sammanfattning : The objectives of this dissertation are 1) to describe what child protection services actually do when assessing risk and deciding on interventions, and 2) to analyze this practice in the light of institutional expectations, organizational demands and professional technology. The field work was carried out in two Danish municipal social service agencies. LÄS MER