Sökning: "Socialhögskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 150 avhandlingar innehållade ordet Socialhögskolan.

 1. 1. Quality of life among disability pensioners with musculoskeletal disorders : Studies in a geographically defined population in Sweden

  Författare :Lena Edén; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Care and help to handicapped; musculoskeletal disorders; disability pension; early retirement; quality of life; life satisfaction; Handikappade; vård och rehabilitering;

  Sammanfattning : The starting-point of this thesis was the high rate of disability pensioners in Sweden and the lack of knowledge about what a disability pension entails for quality of life (QL). The aim of the study was to gain knowledge about QL among disability retirees with musculoskeletal disorders (ERPs). LÄS MER

 2. 2. Hörselskadade i arbetslivet : Ett stress/kontroll perspektiv

  Författare :Ann-Christine Gullacksen; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Hörselnedsättning; Arbetsliv;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Disponent i brytningstid : En problematisering av AB Robertsfors Bruks lednings ambitioner och möjligheter vad avser utvecklingen av lönevillkor och sociala anordningar i Robertsfors 1925-35

  Författare :Lars Harrysson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : A study of the ambitions of the managers at AB Robertsfors Bruk and their impact on courses of action in the development of wage policy and social arrangements in the community of Robertsfors during the period 1925-35.This study deals with employer actions during a period of both internal and external change to the organization. LÄS MER

 4. 4. Frivilliga organisationer och korporativ politik : En fallstudie av Folkhälsoinstitutets, RFSUs, RFSLs och Noaks arks samarbete om hivförebyggande samhällsinsatser

  Författare :Jan Magnusson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; co-optation; political sociology; Folkhälsoinstitutet; RFSL; RFSU; Noaks ark; HIV prevention; Voluntary organizations; policy networks; Folkhälsoinstitutet; RFSL; RFSU; Noaks ark; HIV prevention;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Policy, Interest and Power : Studies in Strategies of Research Utilization

  Författare :Kjell Nilsson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Expertise; Knowledge; Policy Sector; Research Utilization; Scientification; Utilization Function; Utilization Context; Utilization Strategy; sociology; social work;

  Sammanfattning : This dissertation about the utilization of applied social science is based on studies of research use in three different policy sectors - the social service, the building, and the working life sectors. In these studies some characteristics of the different policy sectors, like the distribution and exercise of power and control, was found to play a fundamental role in forming the patterns of research utilization of the organizations in the field and the ways organizations act in relation to their environments. LÄS MER