Sökning: "creativity"

Visar resultat 1 - 5 av 248 avhandlingar innehållade ordet creativity.

 1. 1. Relational creativity what can participatory art do for higher education?

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Sol Morén; Umeå universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; creativity; relational creativity; higher education; participatory art; visual arts; fine arts; arts-based research; participatory design; design for learning; sociotechnical design; educational design research; future education; rethinking education; sustainable development;

  Sammanfattning : Why research creativity in higher education? Creativity is regarded as a key competence for future education by the European Union as well as by UNESCO, and my wish is to contribute to this contemporary global agenda of rethinking education. Creativity is central for complex problem- solving and we need to rethink education to facilitate for our future citizens to develop creativity, to be able to meet our interconnected world's urgent need for sustainable development. LÄS MER

 2. 2. Design approaches in industrialized house building A creativity perspective

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå University of Technology

  Författare :Emma Viklund; Luleå tekniska universitet.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Architecture; architectural design; creativity; design approach; design context; design process; engineering design; industrialized house building; platform; Construction Engineering and Management; Byggproduktion;

  Sammanfattning : Industrialized house builders strive towards structure and control of their processes, including design. Such structure is seldom sought for in architectural design practice, where individuality and autonomy are considered essential. LÄS MER

 3. 3. Creativity in the School Context

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Cecilia Levin; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school; child; motivation; anxiety; creativity;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det övergripande syftet med denna avhandling var att lyfta fram barns kreativitet och barnens egna perspektiv på kreativitet, som en kontrast till studier som undersöker begreppet ur ett vuxenperspektiv och utifrån en akademisk definition. Avhandlingen består av två kvasi-experimentella studier och en intervju studie. LÄS MER

 4. 4. Playing at Work: Organizational Play as a Facilitator of Creativity

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Samuel West; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; improvisation; workplace meetings; organizations; innovation; organizational creativity; playfulness; creativity; Play;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med avhandlingen var att undersöka om och hur lek påverkar arbetsplatsens kreativitet. Forskning har visat att leken är viktig för barns kreativitet, men leken kan också gynna vuxnas kreativitet. En vanlig definition av kreativitet är att den innebär skapandet av något som är både nytt och nyttigt. LÄS MER

 5. 5. Leadership and creativity in research groups

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Lisa Olsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; leadership; creativity; research; R D; LMX.;

  Sammanfattning : DEGREE OF L1CENTIATE IN PSYCHOLOGY Abstract Olsson, L. (2010). Leadership and Creativity in Research Groups. University of Gothenburg. LÄS MER