Sökning: "invandrarskap"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet invandrarskap.

 1. 1. Identity, Old(er) Age and Migrancy : A Social Constructionist Lens

  Författare :Laura Machat-From; Sandra Torres-Örsten; Lars Andersson; Finnur Magnússon; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; identity; migrancy; old age; older migrants; social constructionism; ethnicity; ageing; identity categories; social positions; identity negotiation; identitet; invandrarskap; hög ålder; utrikesfödda äldre; äldre invandrare; socialkonstruktionism; etnicitet; åldrande; identitetskategorier; sociala positioner; identitetsförhandling;

  Sammanfattning : ldentity research in relation to ethnicity and migration has tended to focus an younger people whilst identity research in relation to ageing and old(er) age has not focused an migrants. This inadvertent mutual neglect has led to a lack of identity research that examines the identity categories of old(er) age and migrancy together, a lacuna that this dissertation aims to redress. LÄS MER

 2. 2. Svenska för invandrarskap? : Språk, kategorisering och identitet inom utbildningsformen Svenska för invandrare

  Författare :Jenny Rosén; Diana Mulinari; Sangeeta Bagga-Gupta; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Swedish for immigrants; SFI; language education; language policy; categorizations; identity; second language learning; immigrantness; intersectionality; Education; Pedagogik; Gender Studies; Genusvetenskap; ´Swedish for immigrants; Utbildning och lärande; Education and Learning;

  Sammanfattning : The overall purpose of this thesis and the four independent studies it builds upon is to examine how categorizations and identity positions are constructed and negotiated in the educational program Swedish for immigrants (SFI) both historically and among participants in the program at the beginning of the 21th century. The analytical focus is on the discourses that frame the development of the SFI program with a specific interest in categorizations and identity in relation to gender, language and national belonging. LÄS MER

 3. 3. Mångfald, motsägelser och marginaliseringar : En studie av hur invandrarskap formas i skolan

  Författare :Ann Runfors; Gunnar Ahlsmark; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; ethnic relations; structuration theory; social categorisation; normality; deviance; integration; marginalisation; fieldwork; elementary schools; teachers; immigrant children; Ethnology; Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : This thesis is based on fieldwork carried out during the 1990s in three primary and secondary local authority schools in Stockholm where the teaching staff dealt with questions related to immigration and integration as part of their daily work. The aim is to describe and analyse the attention the teaching staff devoted to the category of immigrant children and to illuminate how this attention generated particular conditions for these children. LÄS MER

 4. 4. Integrationen och arbetets marknad : Hur jämställdhet, arbete och annat "svenskt" görs av arbetsförmedlare och privata aktörer

  Författare :Jennie K Larsson; Peo Hansen; Anders Neergaard; Åsa Lundqvist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Integration policy; labour market policy; public administration; Swedishness; gender equality; welfare state; ethnography; Integrationspolitik; arbetsmarknadspolitik; offentlig förvaltning; svenskhet; jämställdhet; välfärdsstat; etnografisk metod;

  Sammanfattning : Avhandlingen belyser vad som hänt i svensk integrationspolitik sedan etableringsreformen genomfördes 2010 och ansvaret för flyktingmottagandet överfördes till Arbetsförmedlingen. Utöver förändringen som Arbetsförmedlingens ansvar innebar medförde reformen också ökad marknadsorientering, införande av valfrihetssystem, villkorad aktiveringspolitik samt andra genomgripande organisatoriska förändringar. LÄS MER

 5. 5. Vit governmentalitet."Invandrarkvinnor" och textilhantverk - en diskursanalys

  Författare :Anna Lundstedt; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : Tidigare forskning om migration, ”invandrare” och etnocentrism i Sverige har fokuserat på teorier om nationalism, rasism och rasifiering samt strukturell diskriminering. Anna Lundstedt har analyserat dessa textila utbildningar och arbetsmarkandsåtgärder utifrån ett nytt perspektiv som betonar vithet. LÄS MER