Sökning: "Goffman"

Visar resultat 1 - 5 av 52 avhandlingar innehållade ordet Goffman.

 1. 1. Var(a) snäll och gilla : Medforskning med unga om identitet och sociala medier

  Författare :Amira Sofie Sandin; Helena Francke; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Identity; social media; Goffman; impression management; participatory research; Freire; co-researcher; participation; young people; youth.; Identitet; sociala medier; Goffman; intrycksstyrning; medforskning; Freire; medforskare; delaktighet; unga; ungdomar; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : Denna avhandling utforskar hur unga personer resonerar om och analyserar sin användning av sociala medier för att uttrycka identitet. Tretton 16-åringar med invandrarbakgrund bidrog som medforskare till att forma forskningens riktning och innehåll. LÄS MER

 2. 2. Skola med fördröjning: nyanlända elevers sociala spelrum i "en skola för alla"

  Författare :Eva Skowronski; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Migration; Education; School; Newcomer immigrant students; Sweden; Social interaction; Inclusion; Exclusion; Stigmatization; Goffman; Bourdieu;

  Sammanfattning : This dissertation aims to investigate the social situation at school for students that have migrated to Sweden during their last four years at compulsory school or during upper secondary school. The study investigates the social interaction between students with a special focus on the possibilities and hindrances for inclusion of the newcomer immigrant students in different groupings at school, and the ways these students handle possibilities and hindrances for social inclusion. LÄS MER

 3. 3. Det rationella och det normala : om lönearbetets logik, praktik och etik

  Författare :Markus Klinton; Hans Hasselbladh; Johan Sandström; Alexander Styhre; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; employment; labor; labor contract; wage labor; pregnancy; organization; rationalization; normalization; Foucault; Young; Goffman; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : The subject of this thesis concerns the tense situation of the pregnant employee in Sweden. Drawing on the critical ontology of Michel Foucault the situation is characterized as a specific problematization within a historical theme around procreation (as an eventuality). LÄS MER

 4. 4. Når humor, leg og lyst er på spil : Social interaktion på en multietnisk arbejdsplads

  Författare :Henriette frees Esholdt; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ethnicity; inter-ethnic relations; everyday working life; multi-ethnic workplace; collegial relationships; sexuality; humor; ethnic humor; sexual harassment; racism; autoethnography; Goffman; frame analysis.;

  Sammanfattning : How can we understand the multi-ethnic workplace as a social meeting place? And what happens if we do not 'frame' in advance the social meeting in the widespread anti-racist frame of understanding? These are the questions that are central to this thesis. Starting from a phenomenological methodology, it is the ambition of the thesis to challenge our usual preconceptions and not pre-define how inter-ethnic relations are to be understood, which is why the thesis - expressed in Goffman's terms - asks: ”What is it that’s going on here?” (Goffman 1974), as a way of finding which framework of understanding should be applied. LÄS MER

 5. 5. Performing search : Search Engines and Mobile Devices in the Everyday Life of Young People

  Författare :Cecilia Andersson; Kultur och Samhälle Informationspraktiker: Kommunikation; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Sökmotorer; ungdomar; Google; smartphones; Goffman;

  Sammanfattning : I denna avhandling undersöks sökmotorers och mobila redskaps betydelse i unga människors vardagsliv. Studien har genomförts i en svensk kontext med deltagare i åldern 13–16 år. Avhandlingen tar avstamp i den utbreddatillgången till sökmotorer vilken möjliggörs genom smarta mobiler, laptops, surfplattor och datorer. LÄS MER