Sökning: "Lars Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 140 avhandlingar innehållade orden Lars Andersson.

 1. 1. Svenska småföretags användning av reserveringar för resultatutjämning och intern finansiering

  Författare :Håkan A. Andersson; Lars G. Hassel; Kerstin Nilsson; Lars Lindbergh; Lars Fallan; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; allowance rules; tax credits; sole proprietorships; income smoothing; internal financing; tax allocation reserve; cross-sectional studies; financial and non-financial variables; logistic regression model.; Business studies; Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : Small firms often have inadequate access to the capital necessary for sucessful management. The Swedish Government introduced in the mid-1990s allowance rules that facilitate retention of profit for sole proprietorships and partnership firms. LÄS MER

 2. 2. Historia i bagaget : en historiedidaktisk studie om varför historiemedvetande uttrycks i olika former

  Författare :Lars Andersson Hult; Lars Elenius; Henrik Åström Elmersjö; Sirkka Ahonen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :History; History didactics; Historical consciousness; Matrix; History test; High school students; History student teachers; social background; gender differences; history and history teaching; historia med didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to analyze and discuss why historical consciousness may be expressed in different ways and possible causes for these differences. High school students' and history student teachers’ answers to a historical test were analyzed in relation to historical consciousness. LÄS MER

 3. 3. Dissertatio gradualis de caussis contemtæ mortis apud veteres philosophos, quam consensu ampliss. Senat. Philos in Reg. Acad. Upsal., præside ... Laurentio Arrhenio ... publicæ censuræ modeste subjicit Andreas Åkerblad Andersson, Roslagus. In audit. Carol. Majori, die XV. Maj. anno MDCCXXV

  Författare :Lars Arrhenius; Andreas Åkerblad Andersson; Lars Arrhenius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Dissertatio politica de spe desperatione quæsita, quam, divina affulgente gratia, cum consensu amplissimi Facult. Philos. in Reg. Upsal. Academ. sub præsidio ... Laurentii Arrhenii, ... publicæ ventilationi submittit Laurent. Wangel Andersson, Ostro-Gothus. in aud. Gust. maj. ad diem 23 Sept. anno MDCCXXVII

  Författare :Lars Arrhenius; Lars Wangel; Lars Arrhenius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Aspects of locomotor evolution in the Carnivora (Mammalia)

  Författare :Ki Andersson; Lars E. Holmer; Lars Werdelin; Margaret E. Lewis; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Morphology; Mammalia; Carnivora; Locomotion; Cranial; Elbow joint; Morphology; Morphometrics; Landmarks; Multivariate statistics; Allometry; Ecomorphology; Dental; Body size; Morfologi; Morphology; cell biology; pathology; Morfologi; cellbiologi; patologi;

  Sammanfattning : In this thesis, the shape of the distal humerus trochlea is analysed using landmark-based morphometrics and multivariate methods, with the aim of exploring locomotor evolution in carnivorans. Elbow joint morphology is used together with body size and craniodental morphology to characterize past and present carnivorans. LÄS MER