Sökning: "hen"

Visar resultat 1 - 5 av 40 avhandlingar innehållade ordet hen.

 1. 1. Språkaktivism : Diskussioner om feministiska språkförändringar i Sverige från 1960-talet till 2015

  Författare :Daniel Wojahn; Anna-Malin Karlsson; Lann Hornscheidt; Karin Milles; Charlotta Seiler Brylla; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; language and gender; gender neutral language; feminist language change; feminist activism; transgender activism; language policy; language planning; språk och kön; feministisk språkförändring; feministisk aktivism; könsneutralt språk; transperson; cisperson; hen; språkplanering; språkvård; språkaktivism;

  Sammanfattning : Målet med språkaktivism är att förändra samhället genom att förändra språket. Språkaktivism bedrivs ”underifrån” i syfte att utmana och på lång sikt upphäva diskriminerande samhällsstrukturer.I den här avhandlingen undersöks diskussioner om feministisk språkaktivism som förts i Sverige från 1960-talet till 2015. LÄS MER

 2. 2. Proteins in Vacuo : Molecular dynamics studies of hen egg white lysozyme submitted to unfolding and relaxation conditions

  Författare :Ignasi Velázquez i Castelló; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Physics; Fysik; Physics; Fysik; Physical Chemistry; fysikalisk kemi;

  Sammanfattning : Electrically neutral and charged lysozyme molecules were studied with molecular dynamics (MD) techniques. Denaturation and renaturation conditions were simulated for the system in vacuo. Experimental observations of biomolecules in vacuo were related to the conformational space accessible under unfolding-relaxation conditions. LÄS MER

 3. 3. Process Integration of Industrial Heat Pumps in Grass-Root and Retrofit Situations

  Författare :Erik Wallin; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :process integration; pinch technology; retrofit; industrial heat pumps; grass-root;

  Sammanfattning : In several works, methods for process integration of heat pumps (HPs) have been developed, which in turn have been used for case studies in different industrial types. HP integration has thus proven to be a promising technique for utility savings and attractive payback periods. LÄS MER

 4. 4. Cytokines and Neutrophils in the Urinary Tract Mucosa

  Författare :Long Hang; immunologi och glykobiologi - MIG Avdelningen för mikrobiologi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunology; neutrophils; chemokines; urinary tract infection; mucosa; epithelial cells; serology; transplantation; Immunologi; serologi;

  Sammanfattning : This study investigated the urinary tract cytokine reponse to infection and the role of chemokines for neutrophil recruitment to the urinary tract. The results suggest that 1) IL-8 and TGFb are consitutively produced by uroepithelial cells in vivo, and that uroepithelial cells are stimulated to produce IL-1b and IL-6 by uropathogenic Escherichia coli. LÄS MER

 5. 5. New process integration methods for heat-saving retrofit projects in industrial systems

  Författare :Roger Nordman; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :Process Integration; Heat Exchanger Network; Pulp and Paper; Method Development;

  Sammanfattning : New graphical methods for HEN retrofit (further development of existing tools), release of usable excess heat and placement of supply tanks in HWWS systems have been developed. In addition, further development of the matrix method for HEN retrofit has been made. LÄS MER