Sökning: "hen"

Visar resultat 1 - 5 av 46 avhandlingar innehållade ordet hen.

 1. 1. Breaking the Binary : Attitudes towards and cognitive effects of gender-neutral pronouns

  Författare :Hellen P. Vergoossen; Marie Gustafsson Sendén; Håkan Fischer; Philip Pärnamets; Peter Hegarty; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; gender-fair language; gender-neutral pronouns; hen; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : For a long time, Swedish only had two third-person singular pronouns: hon [‘she’] and han [‘he’]. Following several publications using the gender-neutral pronoun hen to refer to its characters, a debate article in a national newspaper proposed expanding the Swedish pronouns with hen. LÄS MER

 2. 2. Språkaktivism : Diskussioner om feministiska språkförändringar i Sverige från 1960-talet till 2015

  Författare :Daniel Wojahn; Anna-Malin Karlsson; Lann Hornscheidt; Karin Milles; Charlotta Seiler Brylla; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; language and gender; gender neutral language; feminist language change; feminist activism; transgender activism; language policy; language planning; språk och kön; feministisk språkförändring; feministisk aktivism; könsneutralt språk; transperson; cisperson; hen; språkplanering; språkvård; språkaktivism;

  Sammanfattning : Målet med språkaktivism är att förändra samhället genom att förändra språket. Språkaktivism bedrivs ”underifrån” i syfte att utmana och på lång sikt upphäva diskriminerande samhällsstrukturer.I den här avhandlingen undersöks diskussioner om feministisk språkaktivism som förts i Sverige från 1960-talet till 2015. LÄS MER

 3. 3. Proteins in Vacuo : Molecular dynamics studies of hen egg white lysozyme submitted to unfolding and relaxation conditions

  Författare :Ignasi Velázquez i Castelló; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Physics; Fysik; Physics; Fysik; Physical Chemistry; fysikalisk kemi;

  Sammanfattning : Electrically neutral and charged lysozyme molecules were studied with molecular dynamics (MD) techniques. Denaturation and renaturation conditions were simulated for the system in vacuo. Experimental observations of biomolecules in vacuo were related to the conformational space accessible under unfolding-relaxation conditions. LÄS MER

 4. 4. Dissertatio academica de triumphis Romanorum, quam ... præside ... D. Joh. Schwede ... publicè examinandam modeste exhibet Sæ: Ræ: M.tis alumnus Hen. Söderbergh Holm: In audit. Gustaviano majore ad diem [tomrum] 1694

  Författare :Johannes Schwede; Henric Söderbergh; Johannes Schwede; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Triumph; Romerska riket; Triumftåg;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Process Integration of Industrial Heat Pumps in Grass-Root and Retrofit Situations

  Författare :Erik Wallin; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :process integration; pinch technology; retrofit; industrial heat pumps; grass-root;

  Sammanfattning : In several works, methods for process integration of heat pumps (HPs) have been developed, which in turn have been used for case studies in different industrial types. HP integration has thus proven to be a promising technique for utility savings and attractive payback periods. LÄS MER