Sökning: "värde etik"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden värde etik.

 1. 1. Först när vi får ansikten: Ett flerkulturellt samtal om feminism, etik och teologi

  Författare :Karin Sporre; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; universalism.; moral agent; Oppression; subject; ethical knowledge; vision; Katie G. Cannon; Chung Hyun Kyung; Mary C. Grey; justice restorative ; feminist ethics; feminist theology; contexts; epistemological privilege; women’s experience; Theology; Teologi; Etik; feministisk teori; feministisk teologi; Mary Grey; Katie G Cannon.; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi; Gender studies; Genus;

  Sammanfattning : In this thesis in ethics I study and analyze feminist theological texts from 1988–1997 by Katie G. Cannon, Chung Hyun Kyung and Mary C. Grey. LÄS MER

 2. 2. How It All Relates : Exploring the Space of Value Comparisons

  Författare :Henrik Andersson; Praktisk filosofi; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; värderelationer; vaghet; paritet; ojämförbarhet; värdejämförelser; svåra jämförelser; transitivitet; kollapsprincipen; Value relations; vagueness; parity; incomparability; incommensurability; indeterminacy; value comparisons; hard cases of comparison; transitivity; the collapsing principle;

  Sammanfattning : This thesis explores whether the three standard value relations, “better than”, “worse than” and “equally as good”, exhaust the possibilities in which things can relate with respect to their value. Or more precisely, whether there are examples in which one of these relations is not instantiated. LÄS MER

 3. 3. The Moral Rubicon. A Study of the Principles of Sanctity of Life and Quality of Life in Bioethics

  Författare :Axel Carlberg; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; secular ethics; bioethics; sanctity of life; quality of life; procedural ethics; utilitarianism; deontology; Peter Singer; Helga Kuhse; H.T. Engelhardt; Theology; Teologi;

  Sammanfattning : The principles of sanctity of life and quality of life are often appealed to in medical decisions at the "edges of life." Notwithstanding their importance in bioethics, these principles are still badly understood. This study is an attempt to clarify their normative significance and content. LÄS MER

 4. 4. Konsten att förvalta. Bevarandets utmaningar och möjligheter – värderingar och beslutsprocesser i 1900-talets Sverige rörande offentlig byggnadsanknuten konst

  Författare :Karin Hermerén; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANITIES; beslutsprocess; bevarande; byggnadsanknuten; etik; förvaltning; konservering; kulturarv; kulturarvifiering; lagstiftning; Lindängen; offentlig konst; platsspecifik; riskanalys; Vrinnevisjukhuset; värde; värdering; Växjö domkyrka;

  Sammanfattning : Denna avhandling har tillkommit i syfte att förbättra förutsättningarna för bevarande av byggnadsanknuten konst i offentlig miljö. Bakgrunden är de stora utmaningar samhället står inför när det gäller att bevara det omfattande antal konstverk som har beställts sedan 1900-talets början, i synnerhet avseende kulturmiljösektorns förmåga att identifiera och prioritera vad som bör eller ska bevaras för kommande generationer. LÄS MER

 5. 5. Risker och människolivets värde : en etisk analys

  Författare :Göran Möller; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER