Sökning: "language planning"

Visar resultat 1 - 5 av 102 avhandlingar innehållade orden language planning.

 1. 1. The Sango Language and Its Lexicon (Snd-yng t Sng)

  Författare :Christina Thornell; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Linguistics; lexical semantics; lexicology; language planning; language contact; functional linguistics; language typology; Ubangi language; pidgin creole; Sango; Central African Republic; Lingvistik; lingua franca; extended pidgin kreolspråk; basic verbs;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation is an overview of the recently arisen Sango language spoken in the Central African Republic. The overview contains a sociolinguistic and linguistic dimension with a lexical-semantic focus. LÄS MER

 2. 2. Språkaktivism Diskussioner om feministiska språkförändringar i Sverige från 1960-talet till 2015

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Daniel Wojahn; Anna-Malin Karlsson; Lann Hornscheidt; Karin Milles; Charlotta Seiler Brylla; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; language and gender; gender neutral language; feminist language change; feminist activism; transgender activism; language policy; language planning; språk och kön; feministisk språkförändring; feministisk aktivism; könsneutralt språk; transperson; cisperson; hen; språkplanering; språkvård; språkaktivism;

  Sammanfattning : Målet med språkaktivism är att förändra samhället genom att förändra språket. Språkaktivism bedrivs ”underifrån” i syfte att utmana och på lång sikt upphäva diskriminerande samhällsstrukturer.I den här avhandlingen undersöks diskussioner om feministisk språkaktivism som förts i Sverige från 1960-talet till 2015. LÄS MER

 3. 3. Språkaktivism : Diskussioner om feministiska språkförändringar i Sverige från 1960-talet till 2015

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Daniel Wojahn; Anna-Malin Karlsson; Lann Hornscheidt; Karin Milles; Charlotta Seiler Brylla; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; language and gender; gender neutral language; feminist language change; feminist activism; transgender activism; language policy; language planning;

  Sammanfattning : Målet med språkaktivism är att förändra samhället genom att förändra språket. Språkaktivism bedrivs ”underifrån” i syfte att utmana och på lång sikt upphäva diskriminerande samhällsstrukturer.I den här avhandlingen undersöks diskussioner om feministisk språkaktivism som förts i Sverige från 1960-talet till 2015. LÄS MER

 4. 4. Group Planning among L2 Learners of Italian: A Conversation Analytic Perspective

  Detta är en avhandling från Urbana-Champaign : IDEALS, University of Illinois at Urbana-Champaign

  Författare :Silvia Kunitz; Numa Markee; Andrea Golato; Makoto Hayashi; Diane Musumeci; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; conversation analysis; planning; second language studies; group work; language alternation; språkdidaktik; Language Education;

  Sammanfattning : In line with the call for a process-oriented and ecologically sound approach to planning in SLA (Ellis, 2005), and with the behavioral approach adopted in other fields (Murphy, 2004, 2005; Suchman, 1987, 2007), the present work applies Conversation Analysis to the study of group planning. The participants are four groups of adult learners of Italian as a foreign language, engaged in the preparation of a classroom presentation in their L2. LÄS MER

 5. 5. Language change vs. stability in conservative language communities. A case study of Icelandic

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Finnur Friðriksson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; language stability; attitudes to language; linguistic nationalism; language planning; social networks; Icelandic; ?dative sickness?; case inflections; ?new passive?; ?am-to-frenzy?;

  Sammanfattning : This dissertation is a study in language stability. Icelandic, which is regarded by many as a prime example of a stable language, is chosen as a vehicle for an examination of this field. LÄS MER