Sökning: "language technology"

Visar resultat 1 - 5 av 645 avhandlingar innehållade orden language technology.

 1. 1. Steg för steg. Naturvetenskapligt ämnesspråk som räknas

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Judy Carola Ribeck; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; academic language; computational linguistics; corpus linguistics; language technology; natural language processing; scientific language; subject-specific language; Swedish textbooks; quantitative stylistics; Svenska språket; Swedish;

  Sammanfattning : In this work, I present a linguistic investigation of the language of Swedish textbooks in the natural sciences, i.e., biology, physics and chemistry. The textbooks, which are used in secondary and upper secondary school, are examined with respect to traditional readability measures, e. LÄS MER

 2. 2. Technology, Language and Thought Extensions of Meaning in the English Lexicon

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Marlene Johansson Falck; Marlene Johansson Falck; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap; English; engelska; cognitive linguistics; cognitive tools; language; English; sense development; meaning extension; thought; metaphors; metonymies; scaffoldings; entrenchment; technology; electricity; steam engines; motor vehicles; roads; ways; Engelska med didaktiskt inriktning; English; Specialization in Didactics;

  Sammanfattning : In this thesis, the relationship between technological innovation and the development of language and thought is analysed. For this purpose, three different fields of technology are investigated: 1) the steam engine, 2) electricity, and 3) motor vehicles, roads and ways. LÄS MER

 3. 3. Developing and Evaluating Language Tools for Writers and Learners of Swedish

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Ola Knutsson; KTH.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; interactive learning systems; error; feedback; human-computer interaction; grammar checking; grammaticality judgments; parsing; second language learning; Swedish; evaluation; user studies; language technology; computer assisted language learning; writing; language tools; interaktiva lärsystem; fel; återkoppling; grammatikkontroll; språkverktyg; människa-datorinteraktion; skrivande; andraspråksinlärning; grammatikalitetsbedömning; parsning; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Language technology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Språkteknologi;

  Sammanfattning : Skrivande och skrivet språk är idag en viktig del av många människors liv, i datorns ordbehandlare, i e-postprogram och i chattkanaler på Internet. Skrivet språk har blivit mer eller mindre en förutsättning för människors dagliga kommunikation. Denna utveckling av samhället leder till ökade behov av att på olika sätt hantera text. LÄS MER

 4. 4. The Virtual Language Teacher Models and applications for language learning using embodied conversational agents

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Preben Wik; KTH.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Language learning; embodied conversational agents; speech technology; computer assisted language learning; computer assisted pronunciation training; TECHNOLOGY Information technology; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik; SRA - ICT; SRA - Informations- och kommunikationsteknik;

  Sammanfattning : This thesis presents a framework for computer assisted language learning using a virtual language teacher. It is an attempt at creating, not only a new type of language learning software, but also a server-based application that collects large amounts of speech material for future research purposes. LÄS MER

 5. 5. Immigration, security and the public debate on US language policy : : A critical discourse analysis of language attitudes in the United States of America

  Detta är en avhandling från Luleå University of Technology

  Författare :Soraya Tharani; Högskolan Dalarna.; Luleå tekniska universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Språkpolitik – Förenta staterna Invandringspolitik – Förenta staterna; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; national identity; societal security; language policy; ethnolinguistic conflict; human rights; language rights; ethnicity; multilingualism; immigration; critical discourse analysis; language attitudes; English language; Spanish language; United States;

  Sammanfattning : The narrative of the United States is of a "nation of immigrants" in which the language shift patterns of earlier ethnolinguistic groups have tended towards linguistic assimilation through English. In recent years, however, changes in the demographic landscape and language maintenance by non-English speaking immigrants, particularly Hispanics, have been perceived as threats and have led to calls for an official English language policy. LÄS MER