Sökning: "feminist language change"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden feminist language change.

 1. 1. Språkaktivism Diskussioner om feministiska språkförändringar i Sverige från 1960-talet till 2015

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Daniel Wojahn; Anna-Malin Karlsson; Lann Hornscheidt; Karin Milles; Charlotta Seiler Brylla; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; language and gender; gender neutral language; feminist language change; feminist activism; transgender activism; language policy; language planning; språk och kön; feministisk språkförändring; feministisk aktivism; könsneutralt språk; transperson; cisperson; hen; språkplanering; språkvård; språkaktivism;

  Sammanfattning : Målet med språkaktivism är att förändra samhället genom att förändra språket. Språkaktivism bedrivs ”underifrån” i syfte att utmana och på lång sikt upphäva diskriminerande samhällsstrukturer.I den här avhandlingen undersöks diskussioner om feministisk språkaktivism som förts i Sverige från 1960-talet till 2015. LÄS MER

 2. 2. Språkaktivism : Diskussioner om feministiska språkförändringar i Sverige från 1960-talet till 2015

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Daniel Wojahn; Anna-Malin Karlsson; Lann Hornscheidt; Karin Milles; Charlotta Seiler Brylla; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; language and gender; gender neutral language; feminist language change; feminist activism; transgender activism; language policy; language planning;

  Sammanfattning : Målet med språkaktivism är att förändra samhället genom att förändra språket. Språkaktivism bedrivs ”underifrån” i syfte att utmana och på lång sikt upphäva diskriminerande samhällsstrukturer.I den här avhandlingen undersöks diskussioner om feministisk språkaktivism som förts i Sverige från 1960-talet till 2015. LÄS MER

 3. 3. The Book of Revelation : A vision of the ultimate liberation or the ultimate backlash? : a study in 20th century interpretations of Rev 14:1-5, with special emphasis on feminist exegesis

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hanna Stenström; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; The Book of Revelation; Revelation 14:1-5; purity language in Rev; female sexual imagery in Rev; female sexualimagery in the Bible; Bible and sexual violence; ethics of biblical interpretation; feminist biblical interpretation; feminist exegesis; feminist hermeneutics; feminist theology; liberation theology; Pablo Richard; Adela Yarbro Collins; Elisabeth Schüssler Fiorenza; Tina Pippin; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; New Testament Exegesis; nya testamentets exegetik;

  Sammanfattning : The study takes exegetical interpretations of Rev 14: 1-5 as the point of departure for a discussion of how biblical scholars have understood their tasks and responsibilities. The study describes and participates in the discussion of the ethical and political dimensions of biblical scholarship. LÄS MER

 4. 4. Skirting the Subject : Pursuing Language in the Works of Adrienne Rich, Susan Griffin, and Beverly Dahlen

  Detta är en avhandling från Uppsala : ACTA Press

  Författare :Alan Shima; [1993]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Feminist theory; feminist poetics; women s language; Adrienne Rich; Susan Griffin; Beverly Dahlen; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : In this study I delve into the strategic certainty and theoretical quandary that characterize both the practice and the assessment of “women’s language.” My contention is that “women’s language” is a composite of hypothetical speculations, political intentions, interpretive practices, and ethical convictions. LÄS MER

 5. 5. Crossing Boundaries, Focusing Foundations, Trying Translations Feminist Technoscience Strategies in Computer Science

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Författare :Christina Björkman; ; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; computer science; feminist research; epistemology;

  Sammanfattning : In this thesis I explore feminist technoscience strategies in computer science, starting in “the gender question in computer science”, and ending up in communication and translation between feminist technoscience research and computer science educational practice. Necessary parts in this work concern issues of boundary crossings between disciplines, and focusing on the foundations of computer science: what it means to “know computer science”. LÄS MER