Sökning: "Linguistics"

Visar resultat 1 - 5 av 1228 avhandlingar innehållade ordet Linguistics.

 1. 1. A View from Language : Growth of language in individuals and populations

  Författare :Christer Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavia; psycho-linguistics; past tense; linguistic ecology; language variation; language change; language acquisition; evolution; epidemics; emergence; diffusion; connectionism; area linguistics; case; simulation; synthesis.; Linguistics; Lingvistik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Olika modeller för inlärning och förändring av språkliga (morfologiska) drag simuleras med hjälp av dator. Olika faktorers inverkan studeras: t.ex. inlärningshastighet, geografisk spridning, populationstäthet, epidemier. LÄS MER

 2. 2. Gesture as a Communication Strategy in Second Language Discourse : A Study of Learners of French and Swedish

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Marianne Gullberg; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; second language acquisition; communication strategies; applied linguistics; gestures; Lingvistik; Linguistics; French; Swedish;

  Sammanfattning : Popular Abstract in SwedishGester betraktas ofta populärt som det mest typiska sättet för språkinlärare att lösa kommunikativa problem. Trots det har gester sällan studerats inom ramen för teorier som rör bruket eller inlärningen av andraspråk. LÄS MER

 3. 3. The Sango Language and Its Lexicon (Snd-yng t Sng)

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Christina Thornell; Lunds universitet.; Lund University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Linguistics; lexical semantics; lexicology; language planning; language contact; functional linguistics; language typology; Ubangi language; pidgin creole; Sango; Central African Republic; Lingvistik; lingua franca; extended pidgin kreolspråk; basic verbs;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation is an overview of the recently arisen Sango language spoken in the Central African Republic. The overview contains a sociolinguistic and linguistic dimension with a lexical-semantic focus. LÄS MER

 4. 4. Att skriva i naturorienterande ämnen i skolan

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Åsa af Geijerstam; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Linguistics; text linguistics; scientific literacy; writing instruction; reader text relationship; systemic linguistics; applied linguistics; Lingvistik; Linguistics; Lingvistik;

  Sammanfattning : When children encounter new subjects in school, they are also faced with new ways of using language. Learning science thus means learning the language of science, and writing is one of the ways this is accomplished. The present study investigates writing in natural sciences in grades 5 and 8 in Swedish schools. LÄS MER

 5. 5. The Physical Foundation of the Patterning of Physical Action Verbs : A Study of Chinese Verbs

  Detta är en avhandling från Linguistics and Phonetics

  Författare :Hong Gao; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Languages and literatures of South and South-East Asia; verbal semantics; trajector; semantic representation; pyscholingistics; polysemy; physical reality; physical foundation; physical action verbs; observability; motion; lexicalization patterning; landmark; intentionality; innateness; physical contact; force-dynamics; combinability; conflation; cognitive semantics; active zone; affectability; Chinese; Kinesiska och språk och litteratur från Syd- och Sydostasien; Linguistics; Lingvistik; Grammar; semantics; semiotics; syntax; Grammatik; semantik; semiotik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den fysiska grunden för fysiska aktionsverb.... LÄS MER