Sökning: "language and gender"

Visar resultat 1 - 5 av 206 avhandlingar innehållade orden language and gender.

 1. 1. Språkaktivism : Diskussioner om feministiska språkförändringar i Sverige från 1960-talet till 2015

  Författare :Daniel Wojahn; Anna-Malin Karlsson; Lann Hornscheidt; Karin Milles; Charlotta Seiler Brylla; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; language and gender; gender neutral language; feminist language change; feminist activism; transgender activism; language policy; language planning; språk och kön; feministisk språkförändring; feministisk aktivism; könsneutralt språk; transperson; cisperson; hen; språkplanering; språkvård; språkaktivism;

  Sammanfattning : Målet med språkaktivism är att förändra samhället genom att förändra språket. Språkaktivism bedrivs ”underifrån” i syfte att utmana och på lång sikt upphäva diskriminerande samhällsstrukturer.I den här avhandlingen undersöks diskussioner om feministisk språkaktivism som förts i Sverige från 1960-talet till 2015. LÄS MER

 2. 2. A typology of classifiers and gender : From description to computation

  Författare :Marc Tang; Michael Dunn; Christine Lamarre; Sebastian Fedden; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; HUMANITIES; Classifiers; Gender; Nominal classification; Functions; Random Forests; Phylogeny; Word Embeddings; Neural Networks; Linguistics; Lingvistik;

  Sammanfattning : Categorization is one the most relevant tasks realized by humans during their life, as we consistently need to categorize the things and experience that we encounter. Such need is reflected in language via various mechanisms, the most prominent being nominal classification systems (e.g. LÄS MER

 3. 3. Språkbruk, skämt och kön : Teoretiska modeller och sociolingvistiska tillämpningar

  Författare :Maria Ohlsson; Mats Thelander; Viveka Adelswärd; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; Language use; gender; joking; indexicality; social meaning; social identity; pragmatic competence; theories of verbal humour; semantic structure; Swedish; Nordiska språk - allmänt; Scandinavian languages; Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This thesis deals with jokes and gender as social meaning. Here gender identity is regarded as one kind of social meaning. The gender identity of the individual is produced in interaction with other persons and is also conditioned by cultural codes. Of particular interest is how social identity is constituted by linguistic means. LÄS MER

 4. 4. Genus im Wandel : Studien zu Genus und Animatizität anhand von Personenbezeichnungen im heutigen Deutsch mit Kontrastierungen zum Schwedischen

  Författare :Bettina Jobin; Gunnar Magnusson; Hans-Olav Enger; Damaris Nübling; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; agreement; animacy; contrastive linguistics; corpus linguistics; derivation; German; Swedish; grammatical gender; grammaticalization; inflectional morphology; language change; non-personal-agents; person reference; pronoun; Languages and linguistics; Språkvetenskap; animacym contrastive linguistics; non-personal agents; pronouns; Germanic languages; Germanistik; German; Tyska;

  Sammanfattning : This study investigates, theoretically and empirically, the role of animacy in the development of gender systems. The theoretical background is a grammaticalisation approach to language change. LÄS MER

 5. 5. Gender and its interaction with number and evaluative morphology : An intra- and intergenealogical typological survey of Africa

  Författare :Francesca Di Garbo; Maria Koptjevskaja Tamm; Ljuba Veselinova; Vladimir Plungian; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Gender; number; evaluative morphology; interaction; grammatical complexity; Africa; Linguistics; lingvistik;

  Sammanfattning : This dissertation investigates interactions between gender and number and gender and evaluative morphology in a sample of 100 African languages, and provides a method for assessing the role that these interactions play in the grammatical complexity of gender systems. The dissertation is organised around three research foci. LÄS MER