Sökning: "språkplanering"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet språkplanering.

 1. 1. Lexikografihistorisk spegel. Den enspråkiga svenska lexikografins utveckling ur den tvåspråkiga

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Anna Helga Hannesdottir; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; svensk lexkografihistoria; språkhistoria; tvåspråkig lexikografi; enspråkig lexikografi; lexikografisk beskrivning; språkplanering; översättningsteori; ekvivalens; betydelsebeskrivning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Språkaktivism Diskussioner om feministiska språkförändringar i Sverige från 1960-talet till 2015

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Daniel Wojahn; Anna-Malin Karlsson; Lann Hornscheidt; Karin Milles; Charlotta Seiler Brylla; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; language and gender; gender neutral language; feminist language change; feminist activism; transgender activism; language policy; language planning; språk och kön; feministisk språkförändring; feministisk aktivism; könsneutralt språk; transperson; cisperson; hen; språkplanering; språkvård; språkaktivism;

  Sammanfattning : Målet med språkaktivism är att förändra samhället genom att förändra språket. Språkaktivism bedrivs ”underifrån” i syfte att utmana och på lång sikt upphäva diskriminerande samhällsstrukturer.I den här avhandlingen undersöks diskussioner om feministisk språkaktivism som förts i Sverige från 1960-talet till 2015. LÄS MER

 3. 3. Language policy and democracy in South Africa : the prospects of equality within rights-based policy and planning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Centre for Research on Bilingualism, Stockholm University

  Författare :Kathleen Heugh; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Språkpolitik-- Sydafrika; Språkplanering-- Sydafrika;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Performing Bilingualism in Wales with the Spotlight on Welsh A Study of Language Policy and the Language Practices of Young People in Bilingual Education

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Nigel John Musk; Jan Anward; Angelika Linke; Peter Auer; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Bilingualism; Bilingual education; Diglossia; Language practices; Language policy and planning; Wales; Welsh; Code-switching; Performativity; Discourse analysis; Conversation Analysis; Tvåspråkighet; Tvåspråkig utbildning; Diglossi; Språkliga praktiker; Språkplanering och språkpolitik; Wales; Walesiska; Kodväxling; Performativitet; Diskursanalys; Samtalsanalys; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Bilingualism; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Tvåspråkighet;

  Sammanfattning : The recently established National Assembly for Wales (with the vision of a “truly bilingual Wales”) and bilingual schools are but two major sites in which bilingualism is reconstituting and repackaging Welsh.By close examination of the discourse(s) of language policy texts, the public discourse of one bilingual secondary school and the discussions of four focus groups composed of pupils from the same school, this study identifies three types of discourse which are particularly salient in contemporary Wales: a globalising discourse, a nationalist discourse and an ecology-of-language discourse. LÄS MER

 5. 5. Varumärket för meänkieli – användningen av h i efterstavelsen i skrift

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Harriet Kuoppa; Johanna Vaattovaara; Harri Mantila; Erling Wande; Pirkko Nuolijärvi; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Meänkieli; non-initial syllables; metathesis; variation; sociolinguistics; linguistic change; Torne Valley; meänkieli; efterstavelse; metates; variation; sociolingvistik; språklig förändring; Tornedalen; finsk-ugriska språk; Finno-Ugric Languages;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om variation i skriven meänkieli med fokus på variation i ett specifikt drag, h i efterstavelsen (t.ex. saunhaan > sauhnaan 'till bastun'). Tidigare forskning har visat att detta språkdrag påträffas med omfattande variation efter ett särskilt mönster i talspråket (t. LÄS MER