Sökning: "feminist activism"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden feminist activism.

 1. 1. Språkaktivism : Diskussioner om feministiska språkförändringar i Sverige från 1960-talet till 2015

  Författare :Daniel Wojahn; Anna-Malin Karlsson; Lann Hornscheidt; Karin Milles; Charlotta Seiler Brylla; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; language and gender; gender neutral language; feminist language change; feminist activism; transgender activism; language policy; language planning; språk och kön; feministisk språkförändring; feministisk aktivism; könsneutralt språk; transperson; cisperson; hen; språkplanering; språkvård; språkaktivism;

  Sammanfattning : Målet med språkaktivism är att förändra samhället genom att förändra språket. Språkaktivism bedrivs ”underifrån” i syfte att utmana och på lång sikt upphäva diskriminerande samhällsstrukturer.I den här avhandlingen undersöks diskussioner om feministisk språkaktivism som förts i Sverige från 1960-talet till 2015. LÄS MER

 2. 2. Othering Processes in Feminist Teaching: A case study of an adult educational institution

  Författare :Chia-Ling Yang; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; feminist methodology; feminist theory; liberal adult education; postcolonial theory; Swedish gender equality; welfare state; anti-racist education; feminist teaching; intersectionality; sexualized racism; gendered racism; boundary making; othering; difference;

  Sammanfattning : Taking its starting point from a critical dialogue with feminist and postcolonial theory, this dissertation explores processes of othering in a feminist adult educational institution, Women’s Room, in Sweden. Women’s Room is a women-only school and half of the student body has a migrant background. LÄS MER

 3. 3. Whirling Stories : Postsocialist Feminist Imaginaries and the Visual Arts

  Författare :Redi Koobak; Nina Lykke; Cecilia Åsberg; Jackie Stacey; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender; postsocialist; feminist imaginaries; lag discourse; Western feminist theory; geopolitics; temporality; visual arts; self-portrait photography; sexuality; queer; Anna-Stina Treumund; Estonia; Genus; postsocialistisk; feministiska föreställningar; diskurs om eftersläpning; västerländsk feministisk teori; geopolitik; temporalitet; bildkonst; självporträtt; fotografi; sexualitet; queer; Anna-Stina Treumund; Estland.;

  Sammanfattning : This thesis is about the geopolitics of feminist knowledge and the role of the visual arts in conceiving and reconfiguring postsocialist feminist imaginaries. Its central concern is to contest the fantasy, prevalent within Western feminist theorizing, of a “lag” between Western and former Eastern Europe. LÄS MER

 4. 4. Perplexities of the personal and the political : how women's liberation became women's human rights

  Författare :Valgerdur Palmadottir; Sara Edenheim; Lena Eskilsson; Clare Hemmings; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; Feminist theory; Women’s liberation; Human rights; Women’s rights; People’s tribunals; Consciousness raising; the personal is political; International feminist activism; Feminism; politisk teori; personligt och politiskt; privat och offentligt; politiska subjekt; mänskliga rättigheter; medvetandehöjande; folkliga tribunaler; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : In this dissertation, I analyze understandings and employment of the idea that ‘the personal is political’ and how it appears in feminist politico-theoretical thought and activism in the period from the late 1960s until the middle of 1990s. My focus is primarily on the uses of personal stories in activism at the intersections of politics and legal discourse. LÄS MER

 5. 5. Imagining Safe Space : The Politics of Queer, Feminist and Lesbian Pornography

  Författare :Ingrid Ryberg; Anu Koivunen; Fanny Ambjörnsson; Patricia White; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Pornography; Queer; feminist and lesbian activism; Interpretive community; Embodied spectatorship; Fantasy; Film production; distribution and reception; Intimate public; Counter public; Consciousness-raising; Cinema Studies; filmvetenskap;

  Sammanfattning : There is a current wave of interest in pornography as a vehicle for queer, feminist and lesbian activism. Examples include Dirty Diaries: Twelve Shorts of Feminist Porn (Engberg, Sweden, 2009), the Pornfilmfestival Berlin (2006-) and the members-only Club LASH in Stockholm (1995-). LÄS MER