Sökning: "könsneutralt språk"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden könsneutralt språk.

 1. 1. Språkaktivism Diskussioner om feministiska språkförändringar i Sverige från 1960-talet till 2015

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Daniel Wojahn; Anna-Malin Karlsson; Lann Hornscheidt; Karin Milles; Charlotta Seiler Brylla; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; language and gender; gender neutral language; feminist language change; feminist activism; transgender activism; language policy; language planning; språk och kön; feministisk språkförändring; feministisk aktivism; könsneutralt språk; transperson; cisperson; hen; språkplanering; språkvård; språkaktivism;

  Sammanfattning : Målet med språkaktivism är att förändra samhället genom att förändra språket. Språkaktivism bedrivs ”underifrån” i syfte att utmana och på lång sikt upphäva diskriminerande samhällsstrukturer.I den här avhandlingen undersöks diskussioner om feministisk språkaktivism som förts i Sverige från 1960-talet till 2015. LÄS MER

 2. 2. Vem blir matematiker?

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Christina Sundqvist; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematics Education; Matematik och lärande;

  Sammanfattning : This thesis deals with social and gender equity within mathematics education, two sub questions have been explored.Social equity is investigated in the paper Kapitaltillgångar enligt Bourdieu och synen på matematik (Capital assets according to Bourdieu and the perception of mathematics). LÄS MER