Sökning: "language learning environments"

Visar resultat 1 - 5 av 37 avhandlingar innehållade orden language learning environments.

 1. 1. Nurturing a heritage language : Language-centered practices in mother-child interactions in multilingual families

  Författare :Olga Abreu Fernandes; Ann-Carita Evaldsson; Helen Melander Bowden; Mathew Burdelski; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; language-centered practices; language learning environments; multilingual children; family interaction; family language policy; heritage language maintenance; language socialization; bilingual literacy; multimodal interactional analysis; Russian; Pedagogik; Education; Linguistics; Lingvistik;

  Sammanfattning : Situated within research on language socialization and family language policy, this thesis explores how young children (2–4 years old) learn their heritage language in multilingual, transnational families, and how multilingualism becomes an integral part of family life. It draws on video-ethnographic fieldwork in three bi/multilingual families in Sweden with preschool-aged children where the mothers speak Russian and the parents aspire to raise children multilingually. LÄS MER

 2. 2. Developing and Evaluating Language Tools for Writers and Learners of Swedish

  Författare :Ola Knutsson; Kerstin Severinson Eklundh; Viggo Kann; Teresa Cerratto Pargman; Lars Ahrenberg; KTH; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; interactive learning systems; error; feedback; human-computer interaction; grammar checking; grammaticality judgments; parsing; second language learning; Swedish; evaluation; user studies; language technology; computer assisted language learning; writing; language tools; interaktiva lärsystem; fel; återkoppling; grammatikkontroll; språkverktyg; människa-datorinteraktion; skrivande; andraspråksinlärning; grammatikalitetsbedömning; parsning; Language technology; Språkteknologi;

  Sammanfattning : Skrivande och skrivet språk är idag en viktig del av många människors liv, i datorns ordbehandlare, i e-postprogram och i chattkanaler på Internet. Skrivet språk har blivit mer eller mindre en förutsättning för människors dagliga kommunikation. Denna utveckling av samhället leder till ökade behov av att på olika sätt hantera text. LÄS MER

 3. 3. Play, Culture and Learning : Studies of Second-Language and Conceptual Development in Swedish Preschools

  Författare :Robin Samuelsson; Per Ledin; Stina Hållsten; Karin Aronsson; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; early childhood education; ECEC; preschool; play; affordances; embodiment; multimodal; interaction; second-language development; conceptual development; culture; cultural affordances; digital tools; artefacts; perception; förskola; förskolepedagogik; didaktik; förskola; lek; affordanser; kroppslighet; multimodalitet; interaktion; andraspråksutveckling; begreppsutveckling; kultur; kulturella affordanser; digitala redskap; artefakter; perception; Utbildningsvetenskapliga studier; Studies in the Educational Sciences;

  Sammanfattning : This dissertation studies how second-language and conceptual development emerge through interactions in Swedish preschool environments. It studies how types of interaction, such as play, can scaffold children toward such developments. LÄS MER

 4. 4. Science Enacted in Everyday Life: Studies of On-line and Classroom Practice

  Författare :Miranda Rocksén; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; science education; science literacy; public engagement with science; science language; genre; learning; on-line communication; classroom research;

  Sammanfattning : This thesis contributes to the field of science education with two studies investigating science literacy in its practice in everyday life. The approach embrace a view on science learning as embedded in the context of situation, resulting in the study of two practices: on-line communication and science classroom. LÄS MER

 5. 5. Technical Language Supervision for Intelligent Fault Diagnosis

  Författare :Karl Löwenmark; Fredrik Sandin; Olga Fink; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Technical Language Processing; Natural Language Processing; Intelligent Fault Diagnosis; Natural Language Supervision; Condition Monitoring; Maskininlärning; Machine Learning;

  Sammanfattning : Condition Monitoring (CM) is widely used in industry to meet sustainability, safety, and equipment efficiency requirements. Intelligent Fault Diagnosis (IFD) research focuses on automating CM data analysis tasks, to detect and prevent machine faults, and provide decision support. LÄS MER