Sökning: "Swedish"

Visar resultat 1 - 5 av 13733 avhandlingar innehållade ordet Swedish.

 1. 1. Man, en och du : Generiska pronomen i svenskans historia

  Detta är en avhandling från Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

  Författare :Sanna Skärlund; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-10-17]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; generic pronouns; language change; grammaticalization; subjectification; Swedish; man; en; du; Old Swedish; semantic change; syntactic change; generic pronouns; language change; grammaticalization; subjectification; Swedish; man; en; du; Old Swedish; semantic change; syntactic change;

  Sammanfattning : This thesis examines the development of three generic pronouns in the history of the Swedish language, from the year of ca. 1225 until today. LÄS MER

 2. 2. Permeable islands : A contrastive study of Swedish and English adjunct clause extractions

  Detta är en avhandling från Centre for Languages and Literature, Lund University

  Författare :Christiane Müller; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-04-29]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; acceptability judgments; adjunct islands; coherence; filler-gap dependencies; finiteness; Swedish; syntax;

  Sammanfattning : This dissertation is concerned with extraction from adjunct clauses in Swedish and English. The topic is of interest because adjunct clauses are traditionally considered to be strong islands for extraction across languages (the Adjunct Condition). LÄS MER

 3. 3. Framtidsuttrycken i svenskans temporala system

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Lisa Holm; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; aktionsart; Nordiska språk språk och litteratur ; modality; grammaticalization; temporal adverbial; Scandinavian languages and literature; expressions for the future; aspect; present; tense; Swedish; auxiliary; tense system;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish De svenska framtidsuttrycken (futuralt presens, futuralt skola och futuralt komma) är alla kontextuellt betingade användningar av uttryck som också har andra funktioner. Syftet med min avhandling är att beskriva vilka kontextvillkor som måste vara uppfyllda för att de tre uttrycken ska fungera som framtidsuttryck. LÄS MER

 4. 4. Swedish Fashion 1930–1960 Rethinking the Swedish Textile and Clothing Industry

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Media Studies, Stockholm University

  Författare :Ulrika Kyaga; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; fashion production; fashion history; Swedish fashion; textile and clothing industry; clothing production; symbolic production; national fashion; field of fashion; Swedish fashion identity; modevetenskap; Fashion Studies;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore the development of Swedish fashion between 1930 and 1960 by examining the textile and clothing industry from the wider perspective of fashion production. It was during this period that Sweden was transformed into a leading industrial nation, which laid the foundation for increased prosperity in the post-war period. LÄS MER

 5. 5. Progressive constructions in Swedish

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Kristian Blensenius; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish; aspect; imperfective; progressive; pseudocoordination; finiteness; semantics; pluractionality; implicative verbs;

  Sammanfattning : This thesis aims to provide new insights into the semantic properties of some progressive constructions in Swedish and to provide better understanding of aspect in Swedish. The five included studies present analyses of previously understudied as well as more familiar progressive constructions, based on authentic language data. LÄS MER