Sökning: "Swedish"

Visar resultat 1 - 5 av 16107 avhandlingar innehållade ordet Swedish.

 1. 1. Godkänd i svenska? : Bedömning och analys av gymnasieelevers texter

  Författare :Eva Östlund-Stjärnegårdh; Caroline Liberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; Upper-secondary school; school texts; grades; assessment; Swedish; national tests; writing; manipulated texts; sentence structure; holistic scoring; Nordiska språk - allmänt; Gymnasieskola; elevtext; betyg; bedömning; svenska; nationella prov; skrivande; manipulerade texter; meningsbyggnad; helhetsbedömning; Scandinavian languages; Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This thesis deals with the assessment of school texts by students in Swedish upper-secondary school or in the corresponding adult education and concentrates on what differs between the grades Pass and Fail. The 60 texts used in the survey come from the 1997 archives of the national test construction group. LÄS MER

 2. 2. Varifrån kom svenskan? : Om den svenska vokabulären i en fyrspråkig ordbok utgiven i Riga 1705

  Författare :Lennart Larsson; Sven-Göran Malmgren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish language; Swedish; history of lexicography; thematic lexicography; multilingual dictionaries; 17th century Latin-Swedish dictionaries; dictionary use; the Swedish province of Livonia; history of printing; Svenska; Swedish language; Svenska språket; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : In 1705, a four-language thematic dictionary was published in Riga, Wörter-Büchlein, wie etzliche gebräuchliche Sachen auff Teutsch, Schwedisch, Polnisch und Lettisch zu benennen seynd. Its structure is almost identical to a dictionary published by the same printing house in 1688, Vocabularium wie etzliche gebräuchliche Sachen auff Teutsch, Lateinisch, Polnisch und Lettisch auszusprechen seynd. LÄS MER

 3. 3. Swedish Fashion 1930–1960 : Rethinking the Swedish Textile and Clothing Industry

  Författare :Ulrika Kyaga; Klas Nyberg; Caroline Evans; Marie Riegels Melchior; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; fashion production; fashion history; Swedish fashion; textile and clothing industry; clothing production; symbolic production; national fashion; field of fashion; Swedish fashion identity; modevetenskap; Fashion Studies;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore the development of Swedish fashion between 1930 and 1960 by examining the textile and clothing industry from the wider perspective of fashion production. It was during this period that Sweden was transformed into a leading industrial nation, which laid the foundation for increased prosperity in the post-war period. LÄS MER

 4. 4. Developing narrative competence : Swedish, Swedish-German and Swedish-Turkish children aged 4–6

  Författare :Josefin Lindgren; Ute Bohnacker; Sharon Unsworth; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; narratives; macrostructure; referent introduction; vocabulary; preschool children; bilingualism; Swedish; German; Turkish; MAIN; ENNI; CLT; berättande; makrostruktur; referentintroduktion; ordförråd; förskolebarn; flerspråkighet; svenska; tyska; turkiska; MAIN; ENNI; CLT; Linguistics; Lingvistik;

  Sammanfattning : This thesis investigates the development of oral narrative competence from age 4 to 6 in Swedish monolinguals (N=72) and in both languages of Swedish-German (N=46) and Swedish-Turkish (N=48) bilinguals growing up in Sweden. Picture-based fictional narratives were elicited with Cat/Dog and Baby Birds/Baby Goats from the Multilingual Assessment Instrument for Narratives (MAIN, Gagarina et al. LÄS MER

 5. 5. Begriplig EU-svenska? : Klarspråksarbetets förutsättningar inom den interinstitutionella översättningsprocessen

  Författare :Saga Bendegard; Björn Melander; Catharina Nyström Höög; Mona Blåsjö; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish; plain language; translation; sociology of translation; institutional translation; EU translation; legal translation; ethnography; Svenska; klarspråk; översättning; översättningssociologi; institutionell översättning; EU-översättning; juridisk översättning; etnografi; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : This thesis is a study of the inter-institutional translation process through which the Swedish versions of EU legislative acts are created, focusing on the conditions for plain language work within this process. These Swedish translations have long been considered incomprehensible. LÄS MER