Sökning: "gender neutral language"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden gender neutral language.

 1. 1. Språkaktivism Diskussioner om feministiska språkförändringar i Sverige från 1960-talet till 2015

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Daniel Wojahn; Uppsala universitet.; Södertörns högskola.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; language and gender; gender neutral language; feminist language change; feminist activism; transgender activism; language policy; language planning; språk och kön; feministisk språkförändring; feministisk aktivism; könsneutralt språk; transperson; cisperson; hen; språkplanering; språkvård; språkaktivism;

  Sammanfattning : Målet med språkaktivism är att förändra samhället genom att förändra språket. Språkaktivism bedrivs ”underifrån” i syfte att utmana och på lång sikt upphäva diskriminerande samhällsstrukturer.I den här avhandlingen undersöks diskussioner om feministisk språkaktivism som förts i Sverige från 1960-talet till 2015. LÄS MER

 2. 2. Flickor och pojkar i idrottens läromedel. Konstruktioner av genus i ungdomstränarutbildningen

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Karin Grahn; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sports; gender; gender constructions; gender order; textbooks; coaching education; youth sports; discours;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine how gender is constructed in textbooks used to educate youth coaches in six different sports. Earlier research has given examples of how gender is constructed in different areas of sports, but there is a lack of knowledge about gender constructions in official texts produced by the different sports confederations. LÄS MER

 3. 3. Geschlechtsübergreifende Personenbezeichnungen. Eine Referenz- und Relevanzanalyse an Texten

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Magnus Pettersson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; gender; feminism; German; language change; text linguistics; reference theory; relevance theory; semantics; pragmatics; media discourse; systemic functional grammar; evaluation;

  Sammanfattning : This thesis deals with patterns of variation in the usage of gender-inclusive personal nouns in contemporary German texts. The aim is to examine the existence and shape of such patterns on the basis of textual analyses. The approach is qualitative; the theoretical point of departure is text linguistics and reference-semantics. LÄS MER

 4. 4. Brugen af maskulinum i færøsk

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Kirsti Dee Hansen; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Faroese; language and gender; the masculine in faroese; purism; language policy; masculine values; masculine dominance; masculine as a neutral form;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Genus im Wandel Studien zu Genus und Animatizität anhand von Personenbezeichnungen im heutigen Deutsch mit Kontrastierungen zum Schwedischen

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Bettina Jobin; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages Germanic languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Germanistik; German; Tyska; agreement; animacym contrastive linguistics; corpus linguistics; German; grammatical gender; grammaticalization; inflectional morphology; language change; non-personal agents; person reference; pronouns; Swedish; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap; animacy; contrastive linguistics; derivation; non-personal-agents; pronoun;

  Sammanfattning : This study investigates, theoretically and empirically, the role of animacy in the development of gender systems. The theoretical background is a grammaticalisation approach to language change. LÄS MER