Sökning: "mental health"

Visar resultat 1 - 5 av 1100 avhandlingar innehållade orden mental health.

 1. 1. Mental health : a philosophical analysis

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Per-Anders Tengland; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Health; mental health; positive mental health; acceptable mental health; ill health; normality; ability; mental ability; ability to co-operate; practical rationality; measuring mental health; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The present dissertation is an attempt to analyze, philosophically, the notion of "positive mental health". In doing so the author presents a number of suggestions found in the literature. The discussion of these suggestions leads to a number of general conclusions. LÄS MER

 2. 2. Dimensions of Health among Patients in Mental Health Services

  Detta är en avhandling från Department of Health Sciences, Lund University

  Författare :Henrika Jormfeldt; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health; Mental health services; Nurse; Patient; Perceptions; Phenomenography; Questionnaire; Reliability; Subjective experience; Validity; validity; phenomenography questionnaire reliability; perceptions; Medicine human and vertebrates ; psychosomatics; clinical psychology; Psychiatry; Medicin människa och djur ; Psykiatri; klinisk psykologi; subjective experience; patient; nurse; mental health services; psykosomatik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Empiriska studier som fokuserar på subjektivt upplevd hälsa hos patienter i psykiatrin är sällsynta och merparten av de frågeformulär som finns är baserade på en medicinsk grund där objektivt observerbara sjukdomsindikatorer betonas. I studie I och II analyseras och beskrivs uppfattningar av begreppet hälsa hos patienter och sjuksköterskor i psykiatrisk vård med hjälp av en fenomenografisk ansats. LÄS MER

 3. 3. Between love and fear - determinants of sexual behavior among Ugandan university students

  Detta är en avhandling från Social Medicine and Global Health

  Författare :Anette Agardh; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HIV AIDS; youth; university students; sexual coercion; religion; Uganda; sexual behavior; sexual health; mental health; social capital;

  Sammanfattning : Background: More than half of all new HIV infections in sub-Saharan African countries, including Uganda, occur among young people between the ages of 15 and 24, the most sexually active period of their lives. Understanding the contextual determinants of sexual behavior in this group is crucial in combating the pandemic. LÄS MER

 4. 4. Health literacy among newly arrived refugees in Sweden and implications for health and healthcare

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Josefin Wångdahl; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health literacy; S-FHL; HLS-EU-Q16; Asylum seeker; Migrant; Immigrant; Experiences; Health check-up; Communication; Information; Self-perceived health; Mental health; Health-seeking behaviour; Refrained from healthcare; Screening; Disease prevention; Health promotion; Quality of care; Equity in health; Social Medicine; Socialmedicin;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to examine the distribution of health literacy (HL) levels in newly arrived Arabic-, Dari-, or Somali-speaking refugees in Sweden. Further aims were to investigate sociodemographic characteristics associated with inadequate HL in this group, and to investigate whether HL levels are associated with experiences of the health examination for asylum seekers (HEA), health seeking behaviour and health. LÄS MER

 5. 5. Adolescents' perspective on mental health and health-promoting dialogues

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Agneta Tinnfält; Örebro universitet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; child public health; the Convention on the Rights of the Child; ethics; focus group; gender; mental health; school health; MEDICINE; MEDICIN; MEDICINE Social medicine; MEDICIN Socialmedicin; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Social Medicine; Socialmedicin; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : Young people in Sweden are satisfied with most things in their lives. But they are not satisfied with school and not with their opportunities for personal influence. The Convention on the Rights of the Child emphasizes the right for children to express their views freely and that their views should be given due weight. LÄS MER