Sökning: "naturgas"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade ordet naturgas.

 1. 1. Energilandskap i förändring Inramningar av kontroversiella lokaliseringar på norra Gotland

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Karin Edberg; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Energy infrastructure; natural gas; wind power; framing; social practice; facility siting; place; trust; risk; energy transition; climate change; environment; national security; Gotland; Energiinfrastruktur; naturgas; vindkraft; inramningar; sociala praktiker; lokaliseringar; plats; tillit; risk; energiomställning; klimat; miljö; säkerhetspolitik; Gotland.; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Energisystemet omstruktureras. Nya energikällor tillkommer och andra fasas ut samtidigt som efterfrågan på energi kvarstår ur ett globalt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Improved Energy Efficiency and Fuel Substitution in the Iron and Steel Industry

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Maria Johansson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Högskolan i Gävle.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; iron and steel industry; energy efficiency; CO2 emissions; fuel substitution; fuel switch; excess heat; biomass gasification; bio-syngas; synthetic natural gas; SNG; energy market scenarios; energy management; barriers; driving forces; järn- och stålindustrin; energieffektivisering; CO2-utsläpp; bränslebyte; överskottsvärme; restvärme; förgasning; bio-syntesgas; syntetisk naturgas; SNG; energimarknadsscenarier; energiledning; hinder; drivkrafter;

  Sammanfattning : Halterna av växthusgaserna koldioxid (CO2), metan och kväveoxider har under de senaste 800 000 åren aldrig varit högre i atmosfären än vad de är idag. Detta resultat redovisades i IPCCs klimatrapport år 2013. LÄS MER

 3. 3. BlueBellMouse. A Tool for Kinetic Model Development

  Detta är en avhandling från Combustion Physics, Lund Institute of Technology

  Författare :Raffaella Bellanca; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; combustion; HCCI; reduction; engine; kinetic; simulation; graphical user interface; GUI; optimization; chemical mechanism; Physics; Fysik; Fysicumarkivet A:2004:Bellanca;

  Sammanfattning : The simulation of physical phenomena occurring in chemical reactors requires the description of the kinetics involved in the underlying combustion process. Kinetic models are developed for this purpose. LÄS MER

 4. 4. Investigation of a prototype industrial gas turbine combustor using alternative gaseous fuels

  Detta är en avhandling från Ivan Sigfrid

  Författare :Ivan Sigfrid; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Combustion; Gas Turbine; Laminar flame speed; Stretch; Lean blowout; Emissions;

  Sammanfattning : In this thesis, the effect of alternative gaseous fuels, with high hydrogen content and lower calorific value, on gas turbine combustion was investigated experimentally. The aim of the investigation was to find operational limitations for an experimental burner and to supply data for validation of computational fluid dynamics (CFD). LÄS MER

 5. 5. Economic and Environmental Benefits of CHP-based District Heating Systems in Sweden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Shahnaz Amiri; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Högskolan i Gävle.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Framtidens energisystem och därmed även klimatet påverkas av många faktorer, såsom energitillgångar, efterfrågan på energi, energipolicy och valet  av energitekniska lösningar. De framtida energisystemen står inför tre viktiga utmaningar: den ständigt växande efterfrågan på energi i världen, problemet med minskande energitillgångar samt den ökande koldioxidhalten i atmosfären och utsläppen av andra växthusgaser och deras påverkan på klimatförändring. LÄS MER