Sökning: "Gotland"

Visar resultat 1 - 5 av 192 avhandlingar innehållade ordet Gotland.

 1. 1. Energilandskap i förändring : Inramningar av kontroversiella lokaliseringar på norra Gotland

  Författare :Karin Edberg; Adrienne Sörbom; Anna Storm; Kerstin Jacobsson; Mikael Klintman; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Energy infrastructure; natural gas; wind power; framing; social practice; facility siting; place; trust; risk; energy transition; climate change; environment; national security; Gotland; Energiinfrastruktur; naturgas; vindkraft; inramningar; sociala praktiker; lokaliseringar; plats; tillit; risk; energiomställning; klimat; miljö; säkerhetspolitik; Gotland.; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Energisystemet omstruktureras. Nya energikällor tillkommer och andra fasas ut samtidigt som efterfrågan på energi kvarstår ur ett globalt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Kolonisation och ödeläggelse på Gotland : studier av den agrara bebyggelseutvecklingen från tidig medeltid till 1600-talet

  Författare :Per-Göran Ersson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bebyggelse; Gotland;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kulturlandskapets utveckling på Gotland : en studie av jordbruks- och bebyggelseförändringar under järnåldern

  Författare :Dan Carlsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Iron age; Gotland; Kulturlandskap; Gotland; Järnåldern;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Bronsålderns bosättningsområden och boplatser på Gotland : Många syns inte men finns ändå

  Författare :Gunilla Runesson; Anders Carlsson; Anders Kaliff; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Settlements areas; Settlements; Gotland; Bronze Age; visible-invisible remains; daily life; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : In this thesis settlement areas and settlements from the Bronze Age on Gotland are in focus. The island of Gotland in the middle of the Baltic Sea is famous for its rich archaeological remains of monuments and relics from all pre-historic periods, and the Bronze Age (1700-500 BC) especially is well repre- sented. LÄS MER

 5. 5. Gotlands romanska stenskulptur : Visuella budskap i sten

  Författare :Evert Lindkvist; Margaretha Rossholm Lagerlöf; Margrethe C. Stang; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Medieval art; Romanesque; Stone sculpture. Gotland; Medeltida konst; Romansk; Stenskulptur; Gotland; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : This thesis aims at a new understanding of the Romanesque stone sculpture of Gotland. The stone reliefs and their treatment are seen as an eye-opener to our ability to observe and perceive meaning in images. LÄS MER