Sökning: "Gotland"

Visar resultat 1 - 5 av 164 avhandlingar innehållade ordet Gotland.

 1. 1. Energilandskap i förändring Inramningar av kontroversiella lokaliseringar på norra Gotland

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Karin Edberg; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Energy infrastructure; natural gas; wind power; framing; social practice; facility siting; place; trust; risk; energy transition; climate change; environment; national security; Gotland; Energiinfrastruktur; naturgas; vindkraft; inramningar; sociala praktiker; lokaliseringar; plats; tillit; risk; energiomställning; klimat; miljö; säkerhetspolitik; Gotland.; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Energisystemet omstruktureras. Nya energikällor tillkommer och andra fasas ut samtidigt som efterfrågan på energi kvarstår ur ett globalt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Mellan två riken : : Integration, politisk kultur och förnationella identiteter på Gotland 1500–1700

  Detta är en avhandling från Historiska Media

  Författare :Jens Lerbom; Högskolan i Halmstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Swedification; Nationalism; Peasant Elite; Everyday Resistance; Ethnie; Collective Identitiy; Literacy; Orality; Political Culture; Interaction; Bureaucratization; Local Administration; Incorporation; Integration; Communalism; Early Modern; Peasants; Danification; Gotland; Gotland.; Modern history up to circa 1800 ; Tidig modern historia till ca. 1800 ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Som en följd av Brömsebrofreden mellan Sverige och Danmark 1645 övergick östersjöns största ö, Gotland, i svensk ägo. Mellan två riken är en undersökning av hur övergången upplevdes "underifrån". Hur den påverkade de gotländska böndernas vardagspolitiska handlingsmönster och föreställningsvärldar. LÄS MER

 3. 3. Kulturlandskapets utveckling på Gotland : en studie av jordbruks- och bebyggelseförändringar under järnåldern

  Detta är en avhandling från Visby : Press

  Författare :Dan Carlsson; Stockholms universitet.; [1979]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Iron age; Gotland; Kulturlandskap; Gotland; Järnåldern;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Från Gotland till Estland : kyrkokonst och politik under 1200-talet

  Detta är en avhandling från Mercur Consulting

  Författare :Kersti Markus; Stockholms universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Gotland; Estonia; Scandinavia; Middle Ages; 13th century; Cistercian Order; Dominican Order; Mediaeval Church Architecture; The Masons Lodge; Liturgy; Crusade; Livonia; Denmark; Sweden; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; konstvetenskap; History Of Art;

  Sammanfattning : Churches in two Estonian counties - Ösel-Wiek and Jerwen - have very many similar features with churches in Gotland. In earlier scientific researches these similarities in styles were explained by the artistic ambitions of single travelling masons, the present research emphasizes the political and artistic preferences of those who ordered the buildings to be built and who financed them. LÄS MER

 5. 5. Kolonisation och ödeläggelse på Gotland : studier av den agrara bebyggelseutvecklingen från tidig medeltid till 1600-talet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Per-Göran Ersson; Stockholms universitet.; [1974]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bebyggelse; Gotland;

  Sammanfattning : .... LÄS MER