Sökning: "lifeorders"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet lifeorders.

  1. 1. Max Weber och kroppens sociologi

    Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

    Författare :Lars-Erik Alkvist; Högskolan Dalarna.; Lund University.; Lunds universitet.; [2004]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mental attitude; lifeorders; empowered; Max Weber; philosophy; Sociology of the body; dualism;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kroppen som socialt fenomen har inte varite ett dcentralt tema inom sociologin. Detta försöker Lars-Erik Alkvist komma till rätta med, på grundval av en omläsning av Max Webers sociologi utifrån temat kroppens sociologi. LÄS MER