Sökning: "kropp"

Visar resultat 1 - 5 av 196 avhandlingar innehållade ordet kropp.

 1. 1. Folkkyrkans kropp Einar Billings ecklesiologi i postsekulär belysning

  Detta är en avhandling från Skellefteå : Artos & Norma bokförlag

  Författare :Jan Eckerdal; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Folk Church; Einar Billing; Young Church movement; Church of Sweden; Graham Ward; William Cavanaugh; postsecularity; social body; Systematisk teologi med livsåskådningsforskning; Systematic Theology and Studies in Worldviews;

  Sammanfattning : This dissertation offers an analysis of the influential perception of folk-church ecclesiology that is associated with the theologian and Bishop Einar Billing (1871-1939). The term folk church has had a massive impact on the ecclesiological discussion within the Church of Sweden over the last 100 years. LÄS MER

 2. 2. Dans i skolan om genus, kropp och uttryck

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet

  Författare :Anna Lindqvist; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; dans; danslärare; dansundervisning; flickor; genus; kropp; pojkar; rörelse; skola; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis is a continuation of my licentiate thesis from 2007 “Dansens plats i skolan. Tradition, utveckling och lärande i Skellefteå kommun” [‘The place of dance in schools. Tradition, development and learning and teaching in the Municipality of Skellefteå’]. LÄS MER

 3. 3. Journal - rekonstruktion av kropp och minne

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan

  Författare :Jenny Wiklund; KTH.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; arkitektur; konst; medicin; medicinsk teknik; konstnärlig forskning; kropp; minne; spatial-estetisk poetik; Architecture; Arkitektur;

  Sammanfattning : Projektet har utvecklats i interdisciplinärt samarbete mellan Jenny Wiklund och KTH, Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Uppsala Universitet, Karolinska Institutet, Kungl. Konsthögskolan, Aarhus Arkitektskole, och curator Jan Åman.Projektet har utvecklats skulpturalt vid Kungl. Konsthögskolan. LÄS MER

 4. 4. Kvinnlig för sin ålder : en intervjustudie om ålder, kropp och femininitet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Bullfinch Publishing

  Författare :Thérese Persson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Age; ageing; body; femininity; female ageing; norms; interviews; ages; gender; intersectionality; Ålder; åldrande; kropp; kvinnligt åldrande; normer; intervjuer; åldrar; kön; intersektionalitet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Older people and ageing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Äldre och åldrande;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation to understand how age is given meaning to different age groups as weil as in relation to the body and femininity. These relationships are examined on the basis of interviews with 25 individuals 6-99 years old. LÄS MER

 5. 5. Kraftkarlar och knockouts Kraftsporter, kropp och klass i Sverige 1920–1960

  Detta är en avhandling från Stockholm : Historiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Emma Pihl Skoog; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; power sports; boxing; weightlifting; bodybuilding; class; body; manual work; workerism; masculinity; kraftsporter; boxning; tyngdlyftning; bodybuilding; klass; kropp; kroppsarbete; arbetarism; maskulinitet; historia; History;

  Sammanfattning : The thesis analyses representations of body and class, and their wider ideological meaning, in Swedish power sports from 1920 to 1960. Boxing and weightlifting – sports dominated by manual workers – are chosen as study objects. The sources used are magazines connected to the power sports, and autobiographies by four prominent athletes. LÄS MER