Sökning: "subjektivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 43 avhandlingar innehållade ordet subjektivitet.

 1. 1. Her Story in Partonopeu de Blois : Rereading Byzantine Relations

  Författare :Ellen Söderblom Saarela; Carin Franzén; ingela Nilsson; Anna Watz; Megan Moore; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Partonopeu de Blois; Hysmine and Hysminias; Alexiad; courtly lyric; romance; vernacular; Byzantine novel; Komnenian literature; ancient novel; Apuleius; Longus; Achilles Tatius; feminine subjectivity; literary subjectivity; subjectivity; twelfth century; Partonopeu de Blois; Hysmine and Hysminias; Alexiad; hövisk litteratur; medeltidsromanen; den antika romanen; elvahundratalet; fornfranska; Bysans; grekisk tradition; Apulejus; Achilles Tatius; Longus; Anna Komnena; kvinnlig subjektivitet; litterär subjektivitet; subjektivitet;

  Sammanfattning : This thesis investigates the twelfth-century Old French anonymous romance Partonopeu de Blois in relation to the Greek novel tradition and the Byzantine world. The study focuses on the erotic narrative in the romance and articulations of feminine subjectivity. LÄS MER

 2. 2. Vad eller vem? : en pedagogisk rekonstruktion av G. H. Meads teori om människors intersubjektivitet

  Författare :Moira von Wright; Lars Lövlie; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; intersubjektivitet; pedagogisk teori; pedagogisk filosofi; pragmatism; Mead; lärare-elev relationer; relationell; mening; pedagogiska möten; subjektivitet; Education; Pedagogik; pedagogik; Education; Intersubjektivitet; Pedagogisk teori; Pedagogisk filosofi; Pragmatism; Lärare-elev relationer; Relationell; Mening; Pedagogiska möten; Subjektivitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att bli konstnär : Om identitet, subjektivitet och konstnärskap i det senmoderna samhället

  Författare :Henrik Stenberg; Per-Olof Olofsson; Anita Dahlgren; Thomas Johansson; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sequastration of experience; internal referential system; subjectivity; identity; late modernity; Artstudents; contemporary art; trust; intimacy; Sociology; Sociologi; Unga konstnärer; reflexivitet; subjektivitet; socialt gränsöverskridande;

  Sammanfattning : This dissertation explore young peoples will to become artists. A group of artstudents have been interviewed and severel questions are raised. LÄS MER

 4. 4. Formbara människor : Högre utbildning och arbete som utsnitt ur läkares och civilingenjörers levnadsbanor

  Författare :Rose-Marie Axelsson; Madeleine Abrandt Dahlgren; Lars Ove Dahlgren; Anette Kolmos; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Higher education; work; physician; engineer; knowledge; identification; life-trajectories; subjectivity; flexibility; ambivalence; reflexive interpretation; Högre utbildning; arbete; läkare; civilingenjör; kunskap; identifikation; levnadsbanor; subjektivitet; flexibilitet; ambivalens; reflexiv tolkning; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Fokus i denna avhandling utgör läkares och civilingenjörers kunskaps- och identifikationsprocesser under utbildning och arbete – vilka studeras som utsnitt ur levnadsbanor. Syftet är att beskriva och tolka relationen mellan högre utbildning och arbete, dels utifrån föreställningar i forskning och policy, dels utifrån människors subjektivitet, vardagserfarenheter och liv. LÄS MER

 5. 5. Getting Intimate : A Feminist Analysis of Old Age, Masculinity and Sexuality

  Författare :Linn Sandberg; Jeff Hearn; Julia Twigg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender; masculinity; sexuality; old age; ageing; subjectivity; intimacy; touch; interview; body diaries; Genus; maskulinitet; sexualitet; hög ålder; åldrande; subjektivitet; intimitet; beröring; kroppsdagböcker; intervjuer; Gender studies; Genus;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the intersections of masculinity, old age and sexuality from the perspectives of old men themselves, how they understand and experience sex and sexuality in later life. The study uses qualitative in-depth interviews and body diaries, an exploratory method that asked men write about their bodies in everyday life. LÄS MER