Sökning: "1900-talet"

Visar resultat 1 - 5 av 229 avhandlingar innehållade ordet 1900-talet.

 1. 1. Lämpliga eller olämpliga hem? : Fosterbarnsvård och fosterhemskontroll under 1900-talet

  Författare :Ann-Sofie Bergman; Roddy Nilsson; Iver Hornemann Møller; Ingrid Söderlind; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; foster family care; foster children; foster parents; child welfare; social work; Sweden; twentieth century; fosterbarnsvård; fosterbarn; fosterföräldrar; familjehem; social barnavård; socialt arbete; Sverige; 1900-talet; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This thesis is about foster family care in Sweden during the 20th century. In the beginning of the century many children lived in foster homes. Because of the law regulating state child care passed in 1926, children’s welfare boards were established in the municipalities. LÄS MER

 2. 2. Småföretagandets villkor : automatrestauranger under 1900-talet

  Författare :Karl Gratzer; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; entreprenörskap; småföretag; innovation; företagsdemografi; Economic History; ekonomisk historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Domstolar i det svenska politiska systemet : om demokrati, juridik och politik under 1900-talet

  Författare :Jonas Nordquist; Jan-Olof Sundell; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Domstolar; historia; Sverige; 1900-talet; statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ingermanländares namnskick under 1900-talet : Kontinuitet och förändring

  Författare :Vera Lif; Svante Strandberg; Leena Huss; Staffan Nyström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; Quantitative and qualitative analysis; ethnic group; refugees from the former Soviet Union; political influence upon names; majority language; foreign names in Sweden; retaining names; changing names; integrating names; names and identity; Nordiska språk - allmänt; Scandinavian languages; Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : An increasing number of personal names of non-Swedish origin exist in Sweden. This study deals with the names among Finnish speaking lutheran and orthodox Ingrian refugees from the former Soviet Union. The investigation is based upon written questionnaires, archives and interviews with persons born 1920-52. LÄS MER

 5. 5. Kön, lön och karriär : Sjuksköterskeyrkets omvandling under 1900-talet

  Författare :Sune Dufwa; Lars Olsson; Agneta Emanuelsson Blanck; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; nurses; professionalisation; gender; career; masculinity; femininity; nursing profession; feminism; union leaders; History; Historia;

  Sammanfattning : In a Swedish context this thesis deals with male integration in the profession of nursing during the last 50 years of the twentieth century.I focus on four different topics.At first the pioneer era is discussed, that is in the beginning of the 50s, when men were allowed to enter the nursing profession and become nurses. LÄS MER