Sökning: "work environment"

Visar resultat 1 - 5 av 2263 avhandlingar innehållade orden work environment.

 1. 1. To work or not to work in an extended working life? Factors in working and retirement decisions

  Detta är en avhandling från Division of Occupational and Environmental Medicine

  Författare :Kerstin Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ageing; older worker; retirement planning; retirement decision; motivation; meaningful activity; social inclusion; macro; meso; micro; work environment; working life; work ability; work injury; health; public health; diagnosed disease; self-rated health; organisation; basic premises for work; hardware in work; software in work; age; Success and failure factors; folkhälsa; demographic shifts; healthy ageing; healthy work places; retirement; successful ageing; occupational environment; Occupational medicine; work motivation; demografy; men and women;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Antalet äldre i befolkningen ökar i förhållande till andra åldersgrupper. Detta beskrivs medföra en ekonomisk utmaning för samhället och att fler äldre behöver skjuta upp sin ålderspension. LÄS MER

 2. 2. To work or not to work in an extended working Life

  Detta är en avhandling från Sveriges Lantbruksuniversitet

  Författare :Kerstin Nilsson; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2013]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Older worker; older emplyees; extended working life; longer working life; healthy work places; healthy ageing; injury; work accidents; health promotion; health prevention; folkhälsa; public health; work science; health and well-being; ageing; age;

  Sammanfattning : In most of the industrialised world, the proportion of older and retired people in the population is continuously increasing. This will have budgetary implications for maintaining the welfare state, because the active working section of the population must fund the non-active and old population. LÄS MER

 3. 3. Client work, job satisfaction and work environment aspects in human service organizations

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Sandra Jönsson; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socialpsykologi; Social psychology; Psykologi; arbetstillfredsställelse; arbetsmiljö; socialt arbete; Psychology; arbetsmotivation; klientarbete; human serviceorganisationer; social work; job satisfaction; work environment; work motivation; human service organizations; client work;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling presenteras tre studier som fokuserar på human serviceorganisationer, klientarbete, arbetstillfredsställelse och arbetsmiljö. Det övergripande syftet med denna avhandling var att med särskilt fokus på grad av direkt klientarbete och tillfredsställelse i arbetet undersöka arbetssituationen i olika typer av human serviceorganisationer. LÄS MER

 4. 4. Attractive Work Nurses´ work in operating departments, and factors that make it attractive

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Catrine Björn; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; attractive work; nursing workforce; personnel turnover; job satisfaction; nurse retention; nurse shortage; operating room; Caring Sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Background: Previous studies show that nurse retention is one of the most effective strategies to counteract nursing shortages. Few studies have focused on the crucial resource of registered specialist nurses in operating departments. LÄS MER

 5. 5. Församlingen i granskningssamhället

  Detta är en avhandling från Lunds universitet, Socialhögskolan

  Författare :Stig Linde; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Diakonalt arbete; socialt arbete; accountability; quality assessment.; organizational theory; new institutionalism; audit society; translation; congregation; Church of Sweden; social work; parish; organisationsteori Diaconal work; nyinstitutionalism; församling; granskningssamhälle; Svenska kyrkan; översättning;

  Sammanfattning : Avhandlingens empiriska syfte är att undersöka vad som händer när globala marknadsorienterade modeller för granskning och kvalitet tas i bruk i lokala församlingar. Särskild uppmärksamhet ägnas församlingarnas diakonala arbete. LÄS MER