Sökning: "work environment"

Visar resultat 1 - 5 av 2835 avhandlingar innehållade orden work environment.

 1. 1. To work or not to work in an extended working life? Factors in working and retirement decisions

  Författare :Kerstin Nilsson; Avdelningen för arbets- och miljömedicin; Sveriges lantbruksuniversitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ageing; older worker; retirement planning; retirement decision; motivation; meaningful activity; social inclusion; macro; meso; micro; work environment; working life; work ability; work injury; health; public health; diagnosed disease; self-rated health; organisation; basic premises for work; hardware in work; software in work; age; Success and failure factors; folkhälsa; demographic shifts; healthy ageing; healthy work places; retirement; successful ageing; occupational environment; Occupational medicine; work motivation; demografy; men and women;

  Sammanfattning : In most of the industrialised world, the proportion of older and retired people in the population is continuously increasing. This will have budgetary implications for maintaining the welfare state, because the active working section of the population must fund the non-active and old population. LÄS MER

 2. 2. Diskursiv arbetsmiljö : Ett nytt perspektiv på organisatorisk arbetsmiljö

  Författare :Lisbeth Rydén; Inga-Lill Söderberg; Lotta Snickare; Lotta Dellve; KTH; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Diskursiv arbetsmiljö; Organisatorisk arbetsmiljö; Psykosocial arbetsmiljö; Företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att bidra till kunskap om organisatorisk arbetsmiljö. Studiens specifika syfte är tudelat: dels att undersöka och utvärdera en diskursiv ansats för att bedöma och hantera organisatorisk arbetsmiljö, dels att undersöka och utveckla en modell för att bedöma och hantera organisatorisk arbetsmiljö med en diskursiv ansats. LÄS MER

 3. 3. The double-sided nature of lifestyle-oriented work within the Swedish equine sector : Characteristics and consequences for employee health and well-being

  Författare :Åsa Bergman Bruhn; Robert MacKenzie; Alexis Rydell; Ing-Marie Andersson; Lotta Dellve; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; attractive work; Attractive Work Content Model; employee health and well-being; equine sector; harness racing; lifestyle-oriented work; meaningful work; motivation; non-profit association; NOSACQ-50; occupational culture; occupational health and safety; riding schools; safety climate; Self Determination Theory; small-scale enterprises; sustainable employment; sustainable work; systematic work environment management; working conditions; work-life balance; anställda; attraktivt arbete; arbetsförhållanden; arbetsmotivation; hållbar anställning; hållbart arbete; hälsa och välbefinnande; hästnäringen; ideella föreningar; livsstilsorienterat arbete; meningsfullt arbete; modellen Attraktivt arbete; NOSACQ-50; ridskolor; Self Determination Theory; små företag; systematiskt arbetsmiljöarbete; säkerhetsklimat; travanläggningar; yrkeskultur; Working Life Science;

  Sammanfattning : This thesis considers the nature of lifestyle-oriented work, i.e. making a livelihood based on leisure interest or personal lifestyle, and focuses on the perspective of employees within the Swedish equine sector. LÄS MER

 4. 4. Longing to belong : deaf and hard of hearing young adults’ social interaction, social relationships, and identity

  Författare :Sylvia Olsson; Munir Dag; Christian Kullberg; Carin Roos; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This thesis gives an insight about the impact of hearing loss on young adults as they function in daily life. Young adults with hearing loss included in the thesis can convey a very central perspective that can have an impact on a change in interventions and treatment in school life, working life and even in their leisure time. LÄS MER

 5. 5. Attractive Work : Nurses´ work in operating departments, and factors that make it attractive

  Författare :Catrine Björn; Malin Josephson; Barbro Wadensten; Dag Rissén; Lotta Dellve; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :attractive work; nursing workforce; personnel turnover; job satisfaction; nurse retention; nurse shortage; operating room; Caring Sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Background: Previous studies show that nurse retention is one of the most effective strategies to counteract nursing shortages. Few studies have focused on the crucial resource of registered specialist nurses in operating departments. LÄS MER