Sökning: "Högskolan i Halmstad"

Visar resultat 1 - 5 av 209 avhandlingar innehållade orden Högskolan i Halmstad.

 1. 1. Befolkning, samhälle och förändring : Dynamik i Halmstad under fyra decennier

  Författare :Helena Eriksson; Anna-Lisa Lindén; Bernd Hofmaier; Bengt Furåker; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; change; locality; community; reflexivity; innovation; tradition; demography; population; labour market; Sociology; Sociologi; labour market;

  Sammanfattning : Changes in society are often discussed on an aggregated level and it is argued that society is changing from a modern industrial society to a post-industrial society. Through studying changes on a local level it is possible to study the complexity and variations of the general and aggregated theories of societal changes, and place changes in a context of time and place. LÄS MER

 2. 2. Entreprenörer som redovisare : bokslutsprocessen i Gasellföretag

  Författare :Marita Blomkvist; Olov Olson; Fröystein Gjesdal; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Financial accounting; the year-end procedures; participation; entrepreneurship; entrepreneurs; agency-theory; fast growing firms; Gazelle firm; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Entrepreneurs seem to be highly valuable for the firms in which they are involved. However, the knowledge of the role of accounting in a context of entrepreneurship is limited. LÄS MER

 3. 3. Ungdomars strävan mot att lyckas och nå framgång i livet : skolan som hälsofrämjande arena

  Författare :Marie Wilhsson; Jens M. Nygren; Petra Svedberg; Sara Högdin; Charli Eriksson; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adolescent; optimism; school-related stress; health promotion; sense of coherence; ungdomar; optimism; skolrelaterad stress; hälsofrämjande arbete; känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : Syfte: Avhandlingens övergripande syfte var att öka kunskapen om perspektiv på ungdomars hälsa som utgångspunkt för att utveckla hälsofrämjande insatser i skolan. Metod: Studie I hade en kvantitativ beskrivande tvärsnittsdesign. LÄS MER

 4. 4. Barncentrerat förhållningssätt i perioperativ vård

  Författare :Carina Sjöberg; Jens M. Nygren; Petra Svedberg; Ing-Marie Carlsson; Stefan Nilsson; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Childcentered care; Perioperative care; Anesthetic Nursing; Barncentrerad vård; Perioperativ vård; Anestesiologisk omvådnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barns möjligheter att involveras i den perioperativa vårdkontexten kan förbättras med ett barncentrerat förhållningssätt. För att uppnå detta behöver hänsyn både tas till att barn är beroende av sin familj och att de som enskilda individer ska involveras och vara medaktörer i sin vård. LÄS MER

 5. 5. Fler bråk i matematikundervisningen : En aktionsforskningsstudie där lärare lär om progression

  Författare :Caroline Nagy; Pia Williams; Angelika Kullberg; Ann-Christine Wennergren; Astrid Pettersson; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; action research; analytical tools; communities of practice; fraction; negotiations; professional learning; progression; school stages;

  Sammanfattning : Few studies have a focus on progression in teaching and learning mathematics. An assumption for this study was that progression in teaching between school stages was important. The approach of the study was based on action research. Four teachers from preschool to 9th grade (age 1-16) were invited to a temporary team, a community of practice. LÄS MER