Olikheter som berikar? : möjligheter och hinder i samarbetet mellan socialtjänstens äldre- och handikappomsorg, barnomsorg samt individ- och familjeomsorg = [Enriching dissimilarities?] : [co-operation within the local social services in Sweden]

Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för Socialt arbete, Stockholms Universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.