Sökning: "begrepp"

Visar resultat 1 - 5 av 537 avhandlingar innehållade ordet begrepp.

 1. 1. Kommer tid kommer tillit? : Unga vuxnas och medelålders erfarenheter

  Författare :Julia Grosse; Lars Svedberg; Stig Elofsson; Margareta Bäck-Wiklund; Ersta Sköndal högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Trust; Concepts; Sweden; Human life cycle; Young adults; Middle-aged persons; Age groups; Social capital; Tillit; Begrepp; Sverige; Livslopp; Unga vuxna; Medelålders; Åldersgrupper; Socialt kapital; Förtroende; Värderingar; Socialpsykologi; Social work; Socialt arbete; Sociology; Sociologi; trust; concepts; human life cycle; young adults; middle-aged persons; age groups; social capital; begrepp; livslopp; unga vuxna; medelålders; åldersgrupper; socialt kapital; förtroende; värderingar; socialpsykologi; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Even though Sweden is considered a high trust society, research on this topic is primarily based on a few standardized survey questions. It is also known that there is a robust pattern of less trustful young people compared to older ones. Still, a satisfactory explanation of this fact is lacking. LÄS MER

 2. 2. Kemistudenters föreställningar om entalpi och relaterade begrepp

  Författare :Tor Nilsson; Hans Niedderer; Kjell Waltersson; Roland Kjellander; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :enthalpy; thermodynamics; chemistry; chemistry education; conceptions; higher education; entalpi; termodynamik; kemi; kemididaktik; ämnesdidaktik; föreställningar; begrepp; begreppsbildning; högre utbildning; naturvetenskapernas och teknikens didaktik; naturvetenskapernas och teknikens didaktik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to construct undergraduate chemistry students’ conceptions of enthalpy and its change, internal energy and its change, heat and work. Conceptions make it possible to identify students’ problems with the taught content. How students’ exam results are affected by qualitative/conceptual questions was also investigated. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag : Praxis, begrepp, orsaker

  Författare :Fredrik Ljungdahl; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Det digitala läsandet : Begrepp, processer och resultat

  Författare :Maria Rasmusson; Lisbeth Åberg-Bengtsson; Ulf Fredriksson; Ulla Damber; Kajsa Hansen Yang; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reading comprehension; digital reading; education; pedagogy; information- and communication technology; mixed-methods; literacy; structural equation modelling; Programme for International Student Assessment PISA ;

  Sammanfattning : The aim of this doctoral dissertation project has been to investigate and describe the reading comprehension of digital texts related to the reading of traditional texts by gender differences, computer-game playing, and socioeconomic background factors. The dissertation is based on four studies. LÄS MER

 5. 5. Förmögenhetsbrott och förmögenhetsrätt : Om straffansvaret i 8 och 10 kap. brottsbalken och dess förhållande till civilrätten

  Författare :Gustaf Almkvist; Magnus Ulväng; Laila Zackariasson; Erling Johannes Husabø; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; förmögenhetsbrott; legalitetsprincipen; juridisk argumentation; autonomi; accessoritet; autonomi; begrepp; stöld; förskingring; olovligt förfogande; trolöshet mot huvudman; behörighetsmissbruk; besittning; besittningsförändring; tillgrepp; hittegods; olovlighet; samtycke; rättighet; äganderätt; fordringsrätt; individuell bestämning; valrätt; villkorad förpliktelse; objektsidentitet; surrogation; redovisningslagen; redovisningsmedel; besittning för annan; redovisningsskyldighet; vindikation; återgång; fullgörelse; behörighet; uppdrag; ekonomisk förtroendeställning; syssloman; kontopengar; tillägnelse; frånhändande; missbruk; Criminal Law; Straffrätt;

  Sammanfattning : The property offences, understood in a broad sense, are constructed in a way that pre-sup- poses rules on property, obligations, agency, possession and similar basic concepts of pri- vate law. That raises the question whether the offences simply refer to the private law – and if so in what way – or if the special character of the criminal law implies a different, independent understanding of the various concepts that are mentioned in the different offences. LÄS MER