Sökning: "Aftonbladet"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade ordet Aftonbladet.

 1. 1. Politik i sak : C.J.L. Almqvists samhällstänkande 1839-1851

  Detta är en avhandling från Eslöv : Brutus Östlings bokförlag Symposion

  Författare :Anders Burman; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; C.J.L. Almqvist; liberalism; political ideologies; democracy; deliberate reformism; Aftonbladet; Jönköpingsbladet; public sphere; E.G. Geijer; Scandinavianism; history of ideas;

  Sammanfattning : This thesis concerns the political ideas of the Swedish author, journalist and thinker Carl Jonas Love Almqvist (1793–1866). The main source material consists of his theoretical works and the slightly more than 700 articles that he wrote for newspapers such as Aftonbladet and Jönköpingsbladet between 1839 and 1851. LÄS MER

 2. 2. Medier & fetma : en analys av vikt

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Helena Sandberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; media; consumption; gender; body; risk; health communication; journalism; media analysis; obesity; kommunikation; Journalistik; Press and communication sciences; overweight;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Övervikt är ett av vår tids största hälsoproblem, kanske till och med det största. Det finns de som menar att redan idag utgör övervikt globalt sett en viktigare orsak till sjukdom än undernäring och infektionssjukdomar. Framtidsscenariot beskrivs som alarmerande. LÄS MER

 3. 3. Den anspråksfulla blygsamheten. Auktoritet och genus i 1830-talets svenska romandebatt Pretentious Modesty. Authority and gender in the Swedish debate on the novel in the 1830’s

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag

  Författare :Åsa Arping; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Authority; gender; women novel writers; Swedish 1830’s; Fredrika Bremer; Sophie von Knorring; Emilie Flygare-Carlén;

  Sammanfattning : The novel arrived late in Sweden. But during the 1830's things started to happen all att once. Fredrika Bremer publishes Teckningar utur hvardagslifvet 1828–31. Several writers follow in her footsteps and start to produce contemporary prose. LÄS MER

 4. 4. Politiska skandaler! Behandlas kvinnor och män olika i massmedia?

  Detta är en avhandling från Växjö, Kalmar : Linnaeus University Press

  Författare :Tobias Bromander; Linnéuniversitetet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political Scandal; Agenda Setting; Framing; Media Logic; Gender; Feminism; Gender Stereotype; Sweden; Content Analysis; Media Coverage; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : Granskning av makt och makthavare är ett av mediernas viktigaste uppdrag och i en jämställd politisk miljö bör uttalanden och ageranden bedömas utifrån lika villkor. Det för ingenting gott med sig om medierna gör en orättvis skillnad på kvinnor och män i deras rapportering om politiska skandaler. LÄS MER

 5. 5. Nätjournalistik - En explorativ fallstudie av digitala mediers karaktärsdrag på fyra nyhetssajter

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Michael Karlsson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Mittuniversitetet.; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Other social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap; Online journalistik; journalistik; Internet; Press and communication sciences; Journalism and New media; Digital journalism; Online journalism; Epistemology of news; Multimedia; Journalistik; media; kommunikation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Internet har under de senaste tio åren växt från marginalföreteelse till ett populärt och mycket använt medium. Många företeelser och tjänster tar steget över till Internet och bland dessa finns även journalistik. LÄS MER