Sökning: "Aftonbladet"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade ordet Aftonbladet.

 1. 1. Politik i sak : C.J.L. Almqvists samhällstänkande 1839-1851

  Detta är en avhandling från Eslöv : Brutus Östlings bokförlag Symposion

  Författare :Anders Burman; Inga Sanner; Sten Dahlstedt; Johan Svedjedal; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; C.J.L. Almqvist; liberalism; political ideologies; democracy; deliberate reformism; Aftonbladet; Jönköpingsbladet; public sphere; E.G. Geijer; Scandinavianism; history of ideas; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria;

  Sammanfattning : This thesis concerns the political ideas of the Swedish author, journalist and thinker Carl Jonas Love Almqvist (1793–1866). The main source material consists of his theoretical works and the slightly more than 700 articles that he wrote for newspapers such as Aftonbladet and Jönköpingsbladet between 1839 and 1851. LÄS MER

 2. 2. Politik i sak : C.J.L. Almqvists samhällstänkande 1839-1851

  Detta är en avhandling från Eslöv : Brutus Östlings bokförlag Symposion

  Författare :Anders Burman; Inga Sanner; Sten Dahlstedt; Johan Svedjedal; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; C.J.L. Almqvist; liberalism; political ideologies; democracy; deliberate reformism; Aftonbladet; Jönköpingsbladet; public sphere; E.G. Geijer; Scandinavianism; history of ideas; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria;

  Sammanfattning : This thesis concerns the political ideas of the Swedish author, journalist and thinker Carl Jonas Love Almqvist (1793–1866). The main source material consists of his theoretical works and the slightly more than 700 articles that he wrote for newspapers such as Aftonbladet and Jönköpingsbladet between 1839 and 1851. LÄS MER

 3. 3. Medier & fetma : en analys av vikt

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Helena Sandberg; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; media; consumption; gender; body; risk; health communication; journalism; media analysis; obesity; kommunikation; Journalistik; Press and communication sciences; overweight;

  Sammanfattning : The prevalence of overweight and obesity is rising each year not only on a national but also on a global level. The future scenario is troublesome. The media are among the most important social institutions in influencing people’s knowledge, perceptions and actions. LÄS MER

 4. 4. Den anspråksfulla blygsamheten. Auktoritet och genus i 1830-talets svenska romandebatt Pretentious Modesty. Authority and gender in the Swedish debate on the novel in the 1830’s

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag

  Författare :Åsa Arping; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Authority; gender; women novel writers; Swedish 1830’s; Fredrika Bremer; Sophie von Knorring; Emilie Flygare-Carlén;

  Sammanfattning : The novel arrived late in Sweden. But during the 1830's things started to happen all att once. Fredrika Bremer publishes Teckningar utur hvardagslifvet 1828–31. Several writers follow in her footsteps and start to produce contemporary prose. LÄS MER

 5. 5. Politiska skandaler! Behandlas kvinnor och män olika i massmedia?

  Detta är en avhandling från Växjö, Kalmar : Linnaeus University Press

  Författare :Tobias Bromander; Bengt Johansson; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political Scandal; Agenda Setting; Framing; Media Logic; Gender; Feminism; Gender Stereotype; Sweden; Content Analysis; Media Coverage; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : Granskning av makt och makthavare är ett av mediernas viktigaste uppdrag och i en jämställd politisk miljö bör uttalanden och ageranden bedömas utifrån lika villkor. Det för ingenting gott med sig om medierna gör en orättvis skillnad på kvinnor och män i deras rapportering om politiska skandaler. LÄS MER