Sökning: "vapen"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade ordet vapen.

 1. 1. Contributions to Web Authentication for Untrusted Computers

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anna Vapen; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Authentication; security levels; identity management; 2-clickAuth; information security; TECHNOLOGY Information technology Computer science Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap Datalogi;

  Sammanfattning : Authentication methods offer varying levels of security. Methods with one-time credentials generated by dedicated hardware tokens can reach a high level of security, whereas password-based authentication methods have a low level of security since passwords can be eavesdropped and stolen by an attacker. LÄS MER

 2. 2. Web Authentication using Third-Parties in Untrusted Environments

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anna Vapen; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : With the increasing personalization of the Web, many websites allow users to create their own personal accounts. This has resulted in Web users often having many accounts on different websites, to which they need to authenticate in order to gain access. LÄS MER

 3. 3. Firearm deaths in Sweden epidemiology with emphasis on accidental deaths and prevention

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Mensura Junuzovic; Umeå universitet.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Forensic Medicine; rättsmedicin; Firearm; fatality; accidental; hunting; non-hunting; suicide; homicide;

  Sammanfattning : Prevention av skottskador representerar en viktig folkhälsofrämjande insats som kan rädda människoliv. En av de största utmaningarna är skottskadornas höga dödlighet. Självmord utgör den största andelen av dödsfall med skjutvapen i Sverige, följt av mord/dråp och dödsolyckor. LÄS MER

 4. 4. Haemophilus influenzae-induced acute otitis media. Aspects of virulence and protection in an animal model

  Detta är en avhandling från Divison of Medical Microbiology

  Författare :Åsa Melhus; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; bacteriology; Microbiology; conjugate vaccine; protection; virulence; acute otitis media; Haemophilus influenzae; animal model; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Populärvetenskaplig sammanfattning Öroninflammtionen är en av våra vanligaste åkommor, och den drabbar framför allt små barn. Av alla bakteriella infektioner är det den som oftast för oss till läkare. Vanligen resulterar läkarbesöket i en kur med bakteriedödande läkemedel som penicillin. P. LÄS MER

 5. 5. Green Colloid Chemistry: Characterization of Environmentally Friendly Nonionic Surfactant Systems

  Detta är en avhandling från Physical Chemistry 1, Lund University

  Författare :Christy Whiddon; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; nucleophilic substitution; alkylglucosides; bicontinious micelles; self-diffusion NMR; nonionic surfactants; micellar catalysis; Physical chemistry; pKa; Fysikalisk kemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Tensider är amfifila molekyler, vilket innebär att de består av två delar. En av dessa är hydrofil (”vattenälskande”) och den andra är hydrofob (”vattenhatande”). LÄS MER