Sökning: "vapen"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade ordet vapen.

 1. 1. Contributions to Web Authentication for Untrusted Computers

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anna Vapen; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Authentication; security levels; identity management; 2-clickAuth; information security; TECHNOLOGY Information technology Computer science Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap Datalogi;

  Sammanfattning : Authentication methods offer varying levels of security. Methods with one-time credentials generated by dedicated hardware tokens can reach a high level of security, whereas password-based authentication methods have a low level of security since passwords can be eavesdropped and stolen by an attacker. LÄS MER

 2. 2. Web Authentication using Third-Parties in Untrusted Environments

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anna Vapen; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : With the increasing personalization of the Web, many websites allow users to create their own personal accounts. This has resulted in Web users often having many accounts on different websites, to which they need to authenticate in order to gain access. LÄS MER

 3. 3. Strejken som vapen : fackföreningar och strejker i Norrköping 1870-1910

  Detta är en avhandling från Stockholm : Tiden

  Författare :Ingemar Johansson; Stockholms universitet.; [1982]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Arbetsmarknadskonflikter-- historia -- Sverige -- Norrköping -- 1870-1910; Fackliga organisationer-- historia -- Sverige -- Norrköping -- 1870-1910;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Krigarideologi och vikingatida svärdstypologi

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Mikael Jakobsson; Stockholms universitet.; [1992]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Verktyg; Redskap; Vapen; Järnåldern; Svärd; Norden; Vikingatiden;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Firearm deaths in Sweden epidemiology with emphasis on accidental deaths and prevention

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Mensura Junuzovic; Umeå universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Forensic Medicine; rättsmedicin; Firearm; fatality; accidental; hunting; non-hunting; suicide; homicide;

  Sammanfattning : Prevention av skottskador representerar en viktig folkhälsofrämjande insats som kan rädda människoliv. En av de största utmaningarna är skottskadornas höga dödlighet. Självmord utgör den största andelen av dödsfall med skjutvapen i Sverige, följt av mord/dråp och dödsolyckor. LÄS MER