Sökning: "begreppsbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade ordet begreppsbildning.

 1. 1. Döva barns begreppsbildning i matematik

  Författare :Elsa Foisack; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cognitive education; Döva barn; Sign language; Mediated learning; Begreppsbildning; Teckenspråk; Matematikundervisning; Mathematics education; Dynamic assessment; Deaf children; Concept formation; Special didactics; concept map; sign language; mediated learning; Deaf; mathematics education; Specialdidaktik;

  Sammanfattning : Denna studie tar utgångspunkt i frågan varför många döva barn har svårt att lära sig matematik. Studiens syfte är att belysa döva barns begreppsbildning i ämnet matematik genom att beskriva hur några döva barn uttrycker sig och agerar på väg mot förståelse av två centrala matematiska begrepp, nämligen multiplikation med heltal och längd. LÄS MER

 2. 2. Learning limits of functions : university students' development during a basic course in mathematics

  Författare :Kristina Juter; Barbro Grevholm; Lars-Erik Persson; Gilah Leder; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Begreppsbildning; universitetsmatematik; lärande; gränsvärden; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The Concepts of Health, Well-being and Welfare as Applied to Animals : A Philosophical Analysis of the Concepts with the Regard to the Differences Between Animals

  Författare :Henrik Lerner; Lennart Nordenfelt; Stefan Gunnarsson; David Fraser; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Concept; concept formation; welfare; definition; health; legislation; natural behaviour; role for animals; science of animal health and welfare; veterinary medicine; well-being; begrepp; begreppsbildning; definition; djurs roller; hälsa; lagstiftning; naturligt beteende; veterinärmedicin; välbefinnande; välfärd; Philosophy subjects; Filosofiämnen;

  Sammanfattning : This thesis is an analysis of the use and definition of the concepts health, well-being and welfare within the field called “the science of animal health and welfare”. The materials used are a literature survey of the field, qualitative interviews with Swedish veterinary surgeons and a study of the concepts in legislation concerning animals in England, Germany and Sweden. LÄS MER

 4. 4. Skylta med kunskap. En studie av hur barn urskiljer grafiska symboler i hem och förskola

  Författare :Maria Magnusson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Graphical symbols; learning; children; conceptual development; variation theory; Vygotsky. Grafiska symboler; lärande; barn; begreppsbildning; variationsteori; Vygotsky.;

  Sammanfattning : Abstract Title: Signing with knowledge: A study of how children discern graphical symbols at home and in preschool Author: Maria Magnusson Language: Swedish with an English summary ISBN: 978-91-7346-767-4 (print) ISBN: 978-91-7346-768-1 (pdf) ISSN: 0436-1121 Keywords: Graphical symbols, learning, children, conceptual development, variation theory, Vygotsky The topic of this study is to generate knowledge about children’s understanding of graphical symbols. These forms of knowledge are prevalent in contemporary societies, for example, in the form of letters, numbers, road signs, maps, and computer icons. LÄS MER

 5. 5. Kemistudenters föreställningar om entalpi och relaterade begrepp

  Författare :Tor Nilsson; Hans Niedderer; Kjell Waltersson; Roland Kjellander; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :enthalpy; thermodynamics; chemistry; chemistry education; conceptions; higher education; entalpi; termodynamik; kemi; kemididaktik; ämnesdidaktik; föreställningar; begrepp; begreppsbildning; högre utbildning; naturvetenskapernas och teknikens didaktik; naturvetenskapernas och teknikens didaktik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to construct undergraduate chemistry students’ conceptions of enthalpy and its change, internal energy and its change, heat and work. Conceptions make it possible to identify students’ problems with the taught content. How students’ exam results are affected by qualitative/conceptual questions was also investigated. LÄS MER