Sökning: "health prevention"

Visar resultat 1 - 5 av 1156 avhandlingar innehållade orden health prevention.

 1. 1. To work or not to work in an extended working Life

  Detta är en avhandling från Sveriges Lantbruksuniversitet

  Författare :Kerstin Nilsson; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2013]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Older worker; older emplyees; extended working life; longer working life; healthy work places; healthy ageing; injury; work accidents; health promotion; health prevention; folkhälsa; public health; work science; health and well-being; ageing; age;

  Sammanfattning : In most of the industrialised world, the proportion of older and retired people in the population is continuously increasing. This will have budgetary implications for maintaining the welfare state, because the active working section of the population must fund the non-active and old population. LÄS MER

 2. 2. Health literacy among newly arrived refugees in Sweden and implications for health and healthcare

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Josefin Wångdahl; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health literacy; S-FHL; HLS-EU-Q16; Asylum seeker; Migrant; Immigrant; Experiences; Health check-up; Communication; Information; Self-perceived health; Mental health; Health-seeking behaviour; Refrained from healthcare; Screening; Disease prevention; Health promotion; Quality of care; Equity in health; Social Medicine; Socialmedicin;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to examine the distribution of health literacy (HL) levels in newly arrived Arabic-, Dari-, or Somali-speaking refugees in Sweden. Further aims were to investigate sociodemographic characteristics associated with inadequate HL in this group, and to investigate whether HL levels are associated with experiences of the health examination for asylum seekers (HEA), health seeking behaviour and health. LÄS MER

 3. 3. Health promotion in pregnancy and early parenthood the challenge of innovation, implementation and change within the Salut Programme

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Kristina Edvardsson; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Antenatal care; Child health care; Counselling; Dental health services; Dissemination; Health Promotion; Implementation; Intervention; Parents; Pregnancy; Prevention; Obesity; Overweight; Pre-­school; Primary Health Care; Sustainability; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden; folkhälsa; Public health; Epidemiology; epidemiologi;

  Sammanfattning : Background: In 2005, the Västerbotten County Council launched a child health promotion programme, “the Salut Programme”, in response to an alarming prevalence of overweight and obesity, and trends of increased dental caries, among young county citizens. The programme, initially developed in four pilot areas, is built on multidisciplinary and cross-sectoral collaboration and aims to support and strengthen health promotion activities in health care, social services and school settings. LÄS MER

 4. 4. Hälsopromotion i skolan. Utvärdering av DISA - ett program för att förebygga depressiva symtom hos ungdomar

  Detta är en avhandling från Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö

  Författare :Pernilla Garmy; Högskolan Kristianstad.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Adolescents; depressive symptoms; school-based program; prevention; Depressive Symptoms; School-Based Program; Prevention; Cognitive Behavior Program; Health Education; Mental Health; Evaluation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bakgrund Hälsopromotion i skolan förespråkas för att främja välmående och förebygga depressiva symtom hos ungdomar, men insatsernas effektivitet och kostnadseffektivitet behöver utvärderas löpande. Depressiva symtom klassas av WHO som den största sjukdomsbördan hos unga människor och skapar såväl stort lidande för den enskilda och de anhöriga, som höga samhällskostnader. LÄS MER

 5. 5. Strengthening lifestyle interventions in primary health care the challenge of change and implementation of guidelines in clinical practice

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Therese Kardakis; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health orientation; health promotion; prevention; primary health care; readiness for change; lifestyles; clinical practice guidelines; implementation; guideline development; tobacco use; alcohol use; unhealthy eating habits; physical activity; organizational support; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : Background: Lifestyle habits like tobacco use, hazardous use of alcohol, unhealthy eating habits and insufficient physical activity are risk factors for developing non-communicable diseases, which are the leading, global causes of death. Furthermore, ill health and chronic diseases are costly and put an increased burden on societies and health systems. LÄS MER