Sökning: "Jan Hjelte"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jan Hjelte.

  1. 1. Samarbete i gränsland Om relation och kommunikation i samarbete mellan skola och barnomsorg

    Detta är en avhandling från Umeå : Socialt arbete

    Författare :Jan Hjelte; Umeå universitet.; [2005]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school child-care; cooperation; professions; relations; communication; organization; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

    Sammanfattning : This thesis is a case study about the forms of appearance and the consequences of relations and communication in collaborative work between school and child-care providers. The empirical data consists mainly of interviews, but include also a number of written documents. LÄS MER