Sökning: "lång- och kortfilm"

Hittade 1 avhandling innehållade orden lång- och kortfilm.

  1. 1. Peter Weiss filmer : från de korta små lekfulla kopparslagen till kommersiell långfilmsdebut: filmer - filmidéer - utkast

    Författare :Jan Christer Bengtsson; Astrid Söderbergh Widding; Lars Gustaf Andersson; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Filmhistoria; Peter Weiss; 1950-talet; lång- och kortfilm; experiment- och dokumentärfilm; filmförsök; Film; Filmvetenskap; filmvetenskap; Cinema Studies;

    Sammanfattning : This doctoral thesis deals with Peter Weiss’ (1916-1982) films and some of his never finished attempts. The focus is in general on Weiss’ film work activities in the 1950’s, when film held the very central place in his works of art. LÄS MER