Sökning: "educational competence"

Visar resultat 1 - 5 av 291 avhandlingar innehållade orden educational competence.

 1. 1. Mötesplats skolutveckling : Om hur samverkan med forskare kan bidra till att utveckla pedagogers kompetens att bedriva utvecklingsarbete

  Författare :Yvonne Lindholm; Tom Hagström; Jon Ohlsson; Eva Ellström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school development; adult learning; competence development; teacher competence; action research; research-circles; reflection; communicative competence; action competence; development competence; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The main aim of this thesis is to illuminate how researchers might provide support to the improvement of educators' competence, in a school development context. The thesis also sheds light on conditions and obstacles for such development. LÄS MER

 2. 2. Historieundervisning och interkulturell kompetens

  Författare :Maria Johansson; Kenneth Nordgren; Annica Löfdahl; Carina Rönnqvist; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History teaching; historical learning; history education; intercultural competence; intercultural education; upper secondary school; object of learning; historical narrative; historieundervisning; interkulturell kompetens; historiskt lärande; interkulturell utbildning; historiemedvetande; gymnasiet; klassrumsstudie; lärandeobjekt; lärandemål; historisk berättelse; narrativ; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : Abstract Title: History teaching and intercultural competence This study takes as its starting point the relationship between the multicultural and globalised society and history as a school subject, and explores it theoretically as well as empirically.  Intercultural historical competence, which is the main theoretical and analytical concept of the study, is developed from theories of narrative competence and theories of intercultural competence, and is positioned in the intersection between the two. LÄS MER

 3. 3. Educational technology for visualisation in upper secondary physics education : The case of GeoGebra

  Författare :Lorena Solvang; Jesper Haglund; Niklas Gericke; Ellen Karoline Henriksen; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Representational competence; physics education; GeoGebra; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : In order to contribute to our understanding of how technologies can be used to visualise physical phenomena in order to support teaching and learning of the phenomena at hand, this licentiate thesis explores the ways in which visual representations created with GeoGebra can be used in upper-secondary physics education. In addition, this thesis provides a new model that can be used to characterise students’ representational competence. LÄS MER

 4. 4. Kompetens och kompetensutveckling i omsorgsarbete : Synen på kompetens och lärande – i spänningsfältet mellan samhälleliga förutsättningar och organisatoriska villkor

  Författare :Maria Bennich; Lennart Svensson; Bodil Ekholm; Cecilia Henning; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling med syfte att studera om synen på kompetens är relaterad till lärmiljön och strategier för kompetensutveckling. Parallellt med syftet har jag analyserat och diskuterat kompetensutveckling ur ett samhälleligt och interorganisatoriskt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Development of competence in biochemical experimental work : Assessment of complex learning at university level

  Författare :Christina Bergendahl; Lena Tibell; Lisbeth Lundahl; Lars-Owe Dahlgren; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teaching; experimental work; laboratory based project work; open experiments; biochemistry; life science; university level; action research; course design; aims and objectives; assessment; formative assessment; competence; complex learning; Didaktik; Subject didactics; Ämnesdidaktik; biokemi; Biochemistry;

  Sammanfattning : Biochemistry is part of life science: a fast developing multidisciplinary area. The overall aims of this thesis and the work underlying it were to find ways in which to develop competence in biochemistry at university level and to assess complex learning. A particular interest was the development of experimental work as a means to promote learning. LÄS MER