Sökning: "semiotics"

Visar resultat 1 - 5 av 133 avhandlingar innehållade ordet semiotics.

 1. 1. An Information System in its Organisational Contexts : A Systemic Semiotic Longitudinal Case Study

  Detta är en avhandling från Wollongong, Australia : Department of Information Systems, University of Wollongong

  Författare :Rodney Clarke; Karlstads universitet.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; information systems; longitudinal case study; organisational contexts; organisational semiotics; semiotics; social semiotics; systemic functional linguistics; systemic semiotics; workpractices; Information Systems; Informatik;

  Sammanfattning : This dissertation develops a new form of Systems Analysis based on Systemic Semiotics. Systemic Semiotics, a combination of Social Semiotics and Systemic Functional Linguistic theories, can be used to provide contextual descriptions linking the operations of information systems to their specific situational and organisational contexts. LÄS MER

 2. 2. Burkkänslan surrealism i Christer Strömholms fotografi : en undersökning med semiotisk metod

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Anders Marner; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Art history; semiotics; cultural semiotics; visual semiotics; photography; semiotics of photography; surrealism; surrealist photography; rhetoric; photographic rhetoric; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; konstvetenskap; History Of Art;

  Sammanfattning : This dissertation is mainly concerned with the photography of Christer Strömholm. In studying his work semiotics is used as a method in analysing the rhetoric of his photographs and their relations to the photographic world, the artworld and the lifeworld. LÄS MER

 3. 3. Children's Gestures from 18 to 30 Months

  Detta är en avhandling från Centre for Languages and Literature, Lund University

  Författare :Mats Andrén; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; children; gesture; development; communication; language; action; semiotics; social cognition;

  Sammanfattning : This thesis concerns the nature of the gestures performed by five Swedish children. The children are followed from 18 to 30 months of age: an age range which is characterized by a rapid succession of developmental changes in children's abilities to communicate by means of both spoken language and gesture. LÄS MER

 4. 4. An Inquiry into Cultural Semiotics: Germaine de Staël's Autobiographical Travel Accounts

  Detta är en avhandling från Lund University Div. of Semiotics Department of Art History and Musicology Box 117 SE-221 00 LUND

  Författare :Anna Cabak Rédei; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Phenomenological sociology; Fenomenologi; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Phenomenology; Humanities; Parisian salons; Humaniora; Fransk litteratur; Germaine de Staël; Cultural semiotics; Autobiographical travel accounts; French literature; Modern historia ca. 1800-1914 ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kultursemiotiken studerar möten mellan kulturer. Begreppen Kultur, Extra-kultur och Icke-kultur utvecklades av Tartuskolan under 1970-talet, och användes i deras studier av den ryska kulturen och dess relation till Västeuropa. Särskild vikt lades vid Peter den Stores försök att göra Ryssland mer likt Väst. LÄS MER

 5. 5. Elis Eriksson: Ting och tecken

  Detta är en avhandling från Sekel Bokförlag

  Författare :Fred Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Systematisk filosofi; ideology; epistemology; metaphysics; aesthetics; ethics; Systematic philosophy; Konstvetenskap; Art History; Verbal Visual information; Avant-garde practises; Low culture; Dialects; Swedish artworld; Social theory; Semiotics; Rhetorical aspect; etik; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi; Sculpture and architecture; Skulptur och arkitektur; Grammar; semantics; semiotics; syntax; Grammatik; semantik; semiotik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar konstnären Elis Erikssons liv och verk ur ett semiotiskt perspektiv. Den semiotiska teori som appliceras i avhandlingen ska ses som en kultursemiotisk eller sociosemiotisk teori. LÄS MER