Sökning: "semiotics"

Visar resultat 1 - 5 av 165 avhandlingar innehållade ordet semiotics.

 1. 1. An Information System in its Organisational Contexts : A Systemic Semiotic Longitudinal Case Study

  Författare :Rodney Clarke; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; information systems; longitudinal case study; organisational contexts; organisational semiotics; semiotics; social semiotics; systemic functional linguistics; systemic semiotics; workpractices; Information Systems; Informatik;

  Sammanfattning : This dissertation develops a new form of Systems Analysis based on Systemic Semiotics. Systemic Semiotics, a combination of Social Semiotics and Systemic Functional Linguistic theories, can be used to provide contextual descriptions linking the operations of information systems to their specific situational and organisational contexts. LÄS MER

 2. 2. Burkkänslan : surrealism i Christer Strömholms fotografi : en undersökning med semiotisk metod

  Författare :Anders Marner; Roland Spolander; Henning Hansen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Art history; semiotics; cultural semiotics; visual semiotics; photography; semiotics of photography; surrealism; surrealist photography; rhetoric; photographic rhetoric; Art; Konstvetenskap; konstvetenskap; History Of Art;

  Sammanfattning : This dissertation is mainly concerned with the photography of Christer Strömholm. In studying his work semiotics is used as a method in analysing the rhetoric of his photographs and their relations to the photographic world, the artworld and the lifeworld. LÄS MER

 3. 3. Elis Eriksson: Ting och tecken

  Författare :Fred Andersson; Avdelningen för konsthistoria och visuella studier; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Systematisk filosofi; ideology; epistemology; metaphysics; aesthetics; ethics; Systematic philosophy; Konstvetenskap; Art History; Verbal Visual information; Avant-garde practises; Low culture; Dialects; Swedish artworld; Social theory; Semiotics; Rhetorical aspect; etik; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi; Sculpture and architecture; Skulptur och arkitektur; Grammar; semantics; semiotics; syntax; Grammatik; semantik; semiotik;

  Sammanfattning : The title of this thesis translates as "Elis Eriksson: Objects and Signs" and concerns the life and work of the Swedish artist Elis Eriksson (1906-2006) as analysed from a semiotic point of view. The semiotic theory applied in the thesis is to be regarded as a theory of cultural semiotics or socio-semiotics, explicitly critical towards the rigid application of linguistic models so often associated with semiotic studies in the human sciences. LÄS MER

 4. 4. Die ,schwedische‘ Lösung : Eine kultursemiotisch orientierte Untersuchung der audiovisuellen Werbespots von IKEA in Deutschland

  Författare :Jennie Mazur; Bo Andersson; Göran Sonesson; Bernd Henningsen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Interkulturalität; interkulturelle Kommunikation; IKEA; Deutsch; Kultursemiotik; Werbekommunikation; audiovisuelle Werbespots; Schwedenbilder; Identität; Interkulturalität; interkulturelle Kommunikation; IKEA; Deutsch; Kultursemiotik; Werbekommunikation; audiovisuelle Werbespots; Schwedenbilder; Identität; interkulturell kommunikation; kultursemiotik; tyska; IKEA; reklamfilm; reklamspråk; kultur; sverigebilder; identiteter; Tyska; German;

  Sammanfattning : The Swedish furniture company IKEA is famous worldwide for its successful advertising and communication strategies. In the years 1997–2007, the company attained a very prominent status in Germany through audiovisual advertisements in the mass media of television and the Internet, including YouTube. LÄS MER

 5. 5. Semiotics of Politics : Dialogicality of Parliamentary Talk

  Författare :Jaakko Turunen; Inga Brandell; Johan Tralau; Jens Bartelson; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; language; dialogicality; parliamentary talk; Mikhail Bakhtin; Hans-Georg Gadamer; Yuri Lotman; Poland; Slovakia; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies; Statskunskap;

  Sammanfattning : Parliamentary talk, despite its central place in politics, has not been the focus of many qualitative studies. The present study investigates how parliamentary talk emerges in a dialogue between different arguments in the parliament. LÄS MER