Sökning: "Moira von Wright"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Moira von Wright.

 1. 1. Vad eller vem? : en pedagogisk rekonstruktion av G. H. Meads teori om människors intersubjektivitet

  Författare :Moira von Wright; Lars Lövlie; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; intersubjektivitet; pedagogisk teori; pedagogisk filosofi; pragmatism; Mead; lärare-elev relationer; relationell; mening; pedagogiska möten; subjektivitet; Education; Pedagogik; pedagogik; Education; Intersubjektivitet; Pedagogisk teori; Pedagogisk filosofi; Pragmatism; Lärare-elev relationer; Relationell; Mening; Pedagogiska möten; Subjektivitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Socialisationsprocessen : metaforer och synsätt hos blivande lärare

  Författare :Moira von Wright; Lärarhögskolan i Stockholm; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Delaktighet under tvång : om ungdomars erfarenheter i barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård

  Författare :Karin Engström; Moira von Wright; Ulrika Tornberg; Solveig Hägglund; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Participation; involvement; interhuman; encounters; young people; Delaktighet; inflytande; mellanmänsklig; möten; ungdomar; tvångsvård; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Participation under coercion. On young people’s experiences in child and adolescent psychiatric inpatient care. LÄS MER

 4. 4. I föränderliga och slutna rosa rum : en etnografisk studie av kön, ålder och andlighet i en svensk waldorfförskola

  Författare :Sara Frödén; Moira von Wright; Bo Dahlin; Inger Eriksson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gender; children; Steiner Waldorf; pre-school; spirituality; rituals; ritualization; performativity; place; decoding; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this study is to generate new knowledge of the educationalpractice of a pre-school and of how it may contribute to the understandingof doing gender. The ethnographic study examines the place and practiceof a Steiner Waldorf pre-school, and it focuses specifically on materiality,age, spirituality and the intentions of the pre-school teachers. LÄS MER

 5. 5. Toleransens pedagogik : en pedagogisk-filosofisk studie av tolerans som en fråga för undervisning

  Författare :Elisabet Langmann; Carl Anders Säfström; Moira von Wright; Herner Saeverot; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; tolerance education; toleration; social justice; teaching; Derrida; deconstruction; philosophy of education; intolerance; xenophobia; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Focusing on a lived and practiced tolerance, this thesis sets out to explore questions concerning education for tolerance, and, specifically, how teachers and educators can prepare students to become tolerating subjects in their everyday encounters with others. Taking its point of departure in real and fictional classroom situations, the overall purpose of the study is to explore the ethical and transformative potential inherent in education for tolerance. LÄS MER