Sökning: "Ulf Janson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden Ulf Janson.

 1. 1. Studier i den arkitektoniska arbetsprocessen : två exempel från Jan Gezelius' verksamhet Ulf Janson

  Författare :Ulf Janson; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Studier i den arkitektoniska arbetsprocessen

  Författare :Ulf Janson; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vägen till verket: Studier i arkitekt Jan Gezelius arbetsprocess

  Författare :Ulf Janson; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; repertoire; conjecture - exploration; design theory; generative paradigm; Jan Gezelius; architectural design process;

  Sammanfattning : This is a study of the design processes employed by architect Jan Gezelius in four different projects. It consists of two intertwined investigations: the first reconstructs the history of each design process, and the second analyzes each process from a phenomenological perspective. LÄS MER

 4. 4. Intentionalitet och medsubjektivitet : en studie av den pedagogiska dialogens villkor

  Författare :Ulf Janson; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Delade meningar : Om värdepedagogiska invitationer för barns inflytande och inkännande

  Författare :Margareta Aspán; Birgitta Qvarsell; Ulf Janson; Anne-Li Lindgren; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; intersubjectivity; child perspective; affordances; pupil participation; self-expression; education about values and ‘life-competences’; social and emotional learning; ethnography; pragmatism; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : In two studies efforts to enhance children’s possibilities to participate and to improve the school as a social meeting place are followed. The first focuses on a three year project, aimed to work out new forms for pupils (grades 6-9) to participate in the school organization. LÄS MER