Sökning: "Etnologi"

Visar resultat 1 - 5 av 361 avhandlingar innehållade ordet Etnologi.

 1. 1. Vid framtidens hitersta gräns : Om maskulina elevpositioner i en multietnisk skola

  Detta är en avhandling från Tumba : Mångkulturellt centrum

  Författare :René León Rosales; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Ethnology; etnologi; boys; primary school; Foucault; ethnicity; urban segregation; masculinities; ethnography; ethnology; pedagogy; Etnologi; Ethnology; Pedagogik; Education; grundskola; segregation; maskuliniteter; pojkar; etnicitet; etnografi; pedagogik; interpellation;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att belysa de centrala villkor, normer och värderingar som möjliggör iscensättningen av vissa maskulina elevpositioner och hindrar andra på en skola  i den norra delen av kommunen Botkyrka under 2004-2005. Skolan och kommundelen som denna studie handlar  kännetecknas av en stor andel personer med utländsk bakgrund, ett resultat av urban etnisk segregation. LÄS MER

 2. 2. Öst är Väst men Väst är bäst Östtysk identitetsformering i det förenade Tyskland

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Sofi Gerber; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; East German identity; GDR; unification of Germany; East-West-dichotomy; dislocation; transition; post-socialism; discourse theory; life story interviews; narrative; östtysk identitet; DDR; Tysklands enande; Öst-Väst-dikotomi; dislokation; diskursteori; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : In the German Democratic Republic (GDR) the overthrow of the socialist regime did not only bring about both an economic and political shift, it resulted also in the inclusion of the GDR into the Federal Republic of Germany. The fall of the Wall brought with it transformations in everyday life as well as changes in social identities. LÄS MER

 3. 3. Visionära planer och vardagliga praktiker Postmilitära landskap i Östersjöområdet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Beate Feldmann Eellend; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies; Military Sites; Post-military Landscape; Production of Space; Conversion; Heterotopia; Baltic Sea Area; European Union; Planning; Everyday Practices; Memory; Heritage; New Military History; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : In the years after WWII the Baltic Sea Area developed into an area strongly divided between East and West. Because of the tensions between the blocs, the coastal areas where strongly militarized and prepared for war. LÄS MER

 4. 4. Painful legacy of World War II: Nazi forced enlistment Alsatian/Mosellan Prisoners of War and the Soviet Prison Camp of Tambov

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Florence Fröhlig; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Legacy of World War II; forced conscription; prisoners of war; Alsace Moselle; Soviet prison camp; internment; captivity; Tambov; traumatic experiences; construction of silence; family of remembrance; master narrative; pilgrimage; dark tourism; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : This dissertation concerns the legacy of the Nazi forced enlistment during World War II and focuses more precisely on the case of Alsace/Moselle. Many of these French men, enlisted by force from 1942 in the German army, were sent to the Eastern Front and experienced Soviet prison camps. LÄS MER

 5. 5. Förkroppsligad fiktion och fiktionaliserade kroppar Levande rollspel i Östersjöregionen

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Erika Lundell; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Historical Studies; Historiska studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies; queer phenomenology; live action role-playing; larp; games; roleplay; ludology; materialization; embodiment; the body; gender; heterosexual matrix; participatory culture; performance; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : This dissertation concerns live action role-playing (larp). Larp may be described as improvised theater without an audience, as participants simultaneously embody both audience and actor in their constant interaction with one another.  Hence, larp can be seen as a participatory culture. LÄS MER