Sökning: "Thomas Metz"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Thomas Metz.

  1. 1. Short-Pulse Laser Spectroscopy for Combustion Diagnostics - Laser-Induced Fluorescence of Polyatomic Molecules and Developments in Measurement and Evaluation

    Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

    Författare :Thomas Metz; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; pulsed lasers; Physics; Fysik; Laser technology; Laserteknik; non-linear spectroscopy; maximum likelihood; curve fitting; data adjustment; statistical inference; formaldehyde; PAH; polycyclic aromatic hydrocarbons; lifetime imaging; two-dimensional; streak camera; LIF; laser-induced fluorescence; Fluorescence lifetimes; time-resolved;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Förbränning är den viktigaste energikällan på jorden och en ökad förståelse av förbränningsprocesser är väsentlig för att minska miljöfarliga utsläpp och för att öka effektiviteten av förbränningsanläggningar och motorer. För detta ändamål är det viktigt att bestämma bl. a. LÄS MER