Sökning: "structuration theory"

Visar resultat 1 - 5 av 36 avhandlingar innehållade orden structuration theory.

 1. 1. Communication as structuration : Viewing learning through the lens of communication

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Cynthia Jimes; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Media and communication studies; organizational communication; organizational learning; structure; agency; texts; conversations; structuration; discursive communication theory; sociocultural learning theory; theoretical study; abduction; business processes; Medie- och kommunikationsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies;

  Sammanfattning : This dissertation is about enlightening the relationship between organizational communication and learning. In doing so, I explore and build upon existing theories that address the relationship from a structuration perspective. Specifically, I turn to discursive communication theory and sociocultural learning theory. LÄS MER

 2. 2. Embodied Rituals and Ritualized Bodies : : Tracing Ritual Practices in Late Mesolithic Burials

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Liv Nilsson Stutz; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; anthropologie de terrain; mortuary practices; ritual; Mesolithic; practice theory; Archaeology; Arkeologi; Archaeology; Arkeologi; archaeothantology; mortuary archaeology; ritual theory; body theory; mesolithic;

  Sammanfattning : This thesis explores the ritual dimensions of the mortuary practices in the late Mesolithic cemeteries at Skateholm in Southern Sweden and Vedbæk-Bøgebakken in Eastern Denmark. With a combination of methods and theories that all focus on the ritual practices as action, a new approach to burials in archaeology is proposed. LÄS MER

 3. 3. Manager and Civil Servant: Exploring actors' taken-for-granted assumptions in public administration

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Tom S. Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Företagsekonomi; Business administration; Public Sector Reforms; Management; Civil Service; Taken-for-granted assumptions; Institutional Theory; Structuration Theory; Public Sector Reform; Taken-for-granted Assumptions;

  Sammanfattning : Manager och Civil Servant är en utforskning av aktörers förgivet tagna antaganden vilka styr uppfattningar kring hur offentlig förvaltning ska ske i samtida välfärdsstater. Det hävdas att mer än 30 år av pågående och riktade reformer gentemot den offentliga förvaltningen har orsakat dilemman att uppstå. LÄS MER

 4. 4. ”Att göra sina uppgifter, vara tyst och lämna in i tid” Om elevansvar i det högmoderna samhället

  Detta är en avhandling från Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Åsa Söderström; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Pedagogy; pupils’ responsibility; Giddens’ structuration theory; ideology individualism; value-relativism; elevansvar; Giddens struktureringsteori; ideologi; individualism; värderelativism; pupils`responsibility; Giddens`structuration theory; ideology;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe and analyse pupils’ and teachers’ views on pupils’ responsibility for their schoolwork and how this relates to a more comprehensive ideology of school and today’s high modern society. The analysis is inspired by Anthony Giddens’ structuration theory and the concepts of discursive consciousness, practical consciousness, rules, routines and resources. LÄS MER

 5. 5. Byggeriets produktion af svigt i et strukturationssperspektiv - et studie af reaktive og proaktive problemlosningspraksisser

  Detta är en avhandling från Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Casper Siebken Schultz; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; building defects; problem solving; structuration; unintended consequences; Abductive method; social practices; quality; construction management; reflexive qualitative methodology;

  Sammanfattning : The thesis is the result of an Industrial PhD project conducted in NCC Construction Denmark addressing quality issues. The study examines how failures and defects are produced in the social practices of construction projects and the role of problem solving. The approach to failures and defects is open-minded and empirically oriented. LÄS MER